Rok 2011: příprava transformačních plánů a investičních projektů

16. 11. 2011 Autor: Jana Fiedlerová

Rok 2011 je rokem intenzivní přípravy transformačních plánů a jednotlivých investičních projektů.

Královéhradecký kraj zahájil spolupráci s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb(www.trass.cz). Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (dále jen Národní centrum) nabídlo pro podporu procesu v krajích personální posily v podobě regionálních pracovníků a pracovníků pro jednotlivá zařízení. Dále Královéhradecký kraj a zařízení zařazená do transformace využívají nabídky vzdělávacích aktivit, konzultací při zpracovávání projektových záměrů či nabídek společných setkání pracovníků krajů a zařízení zapojených do transformace. Spolupráce s Národním centrem je formálně ukotvena dohodou o spolupráci, kterou schválila Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením č. RK/3/158/2011.

 • V říjnu 2011 došlo ke změně zařízení zapojených do transformace. Z projektu Podpora transformace sociálních služeb a z možnosti financování v rámci Integrovaného operačního programu byl vyřazen Domov sociálních služeb Skřivany. Současná realizace transformačních záměrů všech tří zařízení původně zařazených do transformace by bohužel byla pro Královéhradecký kraj velmi náročná.
 • Velkým úspěchem bylo dokončení transformačních plánů zbývajících dvou zařízení zapojených do transformace: Barevných domků Hajnice a Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší. Oba plány schválila Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením č. RK/26/1377/2011 dne 26. 10. 2011. Transformační plány definují vizi zařízení, specifikují transformační záměry, lokality pro vybudování nových domácností, kroky k úspěšné realizaci transformačních záměrů či komunikační strategii ve vztahu k jednotlivým subjektům zapojeným do transformace.
 • V srpnu 2011 pověřila Rada Královéhradeckého kraje Centrum EP přípravou prvních projektových žádostí v rámci 7. výzvy Integrovaného operačního programu pro oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivitu 3.1a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. Do konce letošního roku by tak měly být předloženy žádosti k následujícím projektům:
  • Transformace Barevných domků Hajnice nákup a úpravy objektu v lokalitě Dvůr Králové nad Labe
  • Transformace Barevných domků Hajnice nákup a úpravy objektu v lokalitě Náchod
  • Transformace ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší nákup pozemků a výstavba v lokalitě Hořice

  Zbývající projekty plánuje Královéhradecký kraj předložit do června 2012.