Rok 2009: Přehodnocení zařízení zřizovaných Královéhradeckým kraje vybraných pro financování v rámci Integrovaného operačního programu

30. 9. 2010 Autor: Jana Fiedlerová

Nejvýznamnějšími počiny v roce 2009 bylo vyhlášení výzvy k předkládání investičních projektů v rámci Integrovaného operačního programu a přijetí rozhodnutí o změně zařízení vybraných pro transformaci. Na místo Ústavu sociální péče v Chotělicích byl vybrán zařazení Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší.

V červenci 2009 byla vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Integrovaného operačního programu, aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, pro kterou jsou v Královéhradeckém kraji vybrána následující zařízení:

  • Ústav sociální péče Hajnice – barevné domky (Barevné domky Hajnice)
  • Ústav sociální péče pro mládež Čtyřlístek, Markoušovice (sloučen s Barevnými domky Hajnice usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/552/2009 s účinností od 1.1.2010) 
  • Domov sociálních služeb Skřivany
  • Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší

Všechna tři zařízení předložila své transformační záměry. Ty byly opakovaně konzultovány s pracovníky odboru sociálních věcí krajského úřadu, 2x na schůzce se zástupci MPSV. Tato problematika byla opakovaně rovněž na programu jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

V březnu 2009 došlo po konzultaci se zástupci MPSV k přehodnocení vybraných zařízení. (Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/9/367/2009) Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice byl z programu vyřazen, neboť se v zařízení podařilo realizovat celkovou rekonstrukci v požadovaném rozsahu. Rada Královéhradeckého kraje schválila zařazení Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší. Toto zařízení, zaměřené na cílovou skupinu osob s tělesným postižením, je jediné v kraji, toto zařízení kraj převzal v roce 2002 od MPSV. Zařízení bylo do té doby definováno, jako ústav s celorepublikovou působností.