Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2014

6. 1. 2015 Autor: Daniel Horáček

Pokyny a formuláře k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2014 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv k rozvojovým programům.

Přehled souborů ke stažení:

Pokyny OŠ KÚ ke zpracování finančního vypořádání dotací

Pokyn vyúčtování 2014 - krajské školy

Pokyn vyúčtování 2014 - obecni školy

Pokyn vyúčtování 2014 - OBCE

Pokyn vyúčtování 2014 - soukromé školy

Formuláře pro vyúčtování dotací

Vyúčtování tabulka 1a-vzor-pro-skoly-soukromé

Vyúčtování tabulka č. 1a vzor pro školy OBECNÍ

Vyúčtování tabulky 1a, 1b-vzor-pro-skoly FV-krajské

Vyúčtování tabulky 2a, 2b - vzor OBCE

Avízo vratky dotace z FV r. 2014 - OBECNÍ PŘES ZŘIZOVATELE

Avizo vratky dotace z FV r. 2014 - OBECNÍ školy a zařízení

Avizo-vratky dotace z FV r. 2014 v roce 2015-KRAJSKE skolstvi

Avizo-vratky dotace z FV r. 2014 v roce 2015-SOUKROME skolstvi

Formuláře ke zpracování hodnotících zpráv dle požadavků MŠMT

ÚZ 33 018-Inkluze-formulář-vyúčtování 2014-O+K

ÚZ 33 018-Inkluze-Zaverecna_zprava_2014-O+K

ÚZ 33 024-Cizinci 3.zemí - příloha č. 3b-závěr. hodnocení-O

ÚZ 33 024-Cizinci 3.zemí - příloha č. 4-vyhodnocení programu-O

ÚZ 33 025-Kompenzační učební pomůcky pro zdrav.post.žáky-O+K+S

ÚZ 33 043-Etika příloha č. 2-O

ÚZ 33 044-Logopedická prevence-příloha č. 2-Věcné vyhodnocení projektu-O+K

ÚZ 33 047-Vyhodnocení dalšího cizího jazyka-O+K+S

ÚZ 33 050-Šk.psychol.-RP_SP_SSP_2014_vyuctovani_tabulka-O+K

ÚZ 33 122 a 33 163-Prevence_rizikoveho_chovani_za_rok_2014-O+K

ÚZ 33 160-Rómové-formular_vyuctovani_2014-II. pol.-K

ÚZ 33 160-Rómové-formular_zaverecne_zpravy_2014-K

ÚZ 33 215 a ÚZ 33 457 doporucena_osnova_pro_zaverecnou_zpravu_2014_skola-O+K+S

ÚZ 33 215 a ÚZ 33 457-Asistent ped._2014skola-modul A i B-O+K+S

ÚZ 33 435-Azylanti - Vyhodnocení -O

ÚZ 33 435-Azylanti-závěrečné hodnocení-O

Soubory ke stažení