Semirasmis z.ú. nabízí od října 2017 další běh specializačního studia pro ŠMP

9. 6. 2017 Autor: Dita Kosová

Akreditované specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c). Studium obsahuje jak teoretické, tak praktické části v rozsahu 300 h. Cena kurzu je 22 000 Kč. Vzdělávání bude probíhat formou 16 dvoudenních setkání na Malé Skále, okres Turnov. Zájemci mají vyplněnou přihlášku zasílat na cva@os-semiramis.cz. Pro výkon funkce ŠMP je nezbytné absolvování specializačního studia. Teprve poté bude ŠMP mít nárok na specializační příplatek dle ust. § 133 zákoníku práce a plánované snížení míry přímé pedagogické činnosti dané novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb.. Studium bude ukončeno vypracováním ročníkové práce, absolvováním povinných praxí, obhájením závěrečné práce.

Absolventi kurzu lépe proniknou do podstaty, pochopí smysl a důležitost funkce školního metodika prevence, jako styčné osoby pro žáky školy, kteří se vyskytují v nelehkých životních situacích.

Finanční prostředky na úhradu specializačního studia lze získat prostřednictvím dotační žádostí k MŠMT na program Bezpečné klima v českých školách na r. 2018 či ze šablon, konkrétně propsáním šablony II/2.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin. Cena šablony, tj. 33.760,- plně pokryje náklady na specializační studium. V případě potřeby se obraťte na finančního ředitele Mgr. Pavla Plačka, DiS., kontakt: placek@lsa.partners .

V přílohách naleznete více informací.

Soubory ke stažení