Novinky Asociace Bílý kruh bezpečí

20. 8. 2013 Autor: Dita Kosová

V souvislosti se změnami v RVP (v platnosti od 1. 9. 2013) došlo také k novému zpracování témat dopravní výchovy a ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Témata byla značně rozšířena a aktualizována.

Asociace Záchranný kruh se na těchto změnách významně podílela a nabízí Vám pomoc a to jak metodickou, tak podpůrnou v podobě rozsáhlé řady výukových materiálů.

Významným způsobem jsme aktualizovali portál www.zachrannykruh.cz, na kterém máte možnost v samostatné sekci "PRO ŠKOLY" nalézt řadu materiálů:

• interaktivní multimediální učebnice

• pracovní listy a sešity

• metodické materiály

• deskové vzdělávací hry

• podklady pro projektové vyučování

• testovací systém

• databáze obrázků

Některé z výukových materiálů je možné si i objednat. Zajímavou novinkou je jistě možnost objednání deskových vzdělávacích her formou tzv. sdružování objednávek. Díky tomu se nám daří nabídnout vždy tu nejlepší cenu.

Věříme, že budete s našimi materiály, pomůckami a službami spokojeni.

Ve všem rádi ochotně poradíme a pomůžeme. Budeme rovněž rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už pozitivní nebo i negativní.

Na spolupráci se za tým Asociace Záchranný kruh těší

Lukáš Hutta

výkonný manažer

tel.: 608 953 862

www.zachrannykruh.cz