Nabídka seminářů v rámci krajského projektu na téma "Bezpečné klima"

6. 10. 2017 Autor: Dita Kosová

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP) nabízí na téma Bezpečné klima ve školách především tyto aktivity, které jsou většinou hrazeny či částečně dotovány v rámci krajského projektu Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu. Akce proběhnou na různých pracovištích ŠZ DVPP do konce roku 2017. Uzávěrka přihlášek je max. týden před termínem akce!

Níže uvedený přehled plánovaných a doposud volných vzdělávacích akcí obsahuje název, termín semináře, jméno lektora, město, v němž akce proběhne a odkaz, přes který je možné získat bližší informace o semináři včetně možnosti přihlášení.

Klima škola a klima školní třídy – 11.10.2017 – lektor: Mgr. Jiří Sixta – pracoviště Rychnov n. Kn. Bez poplatku. http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1466158917&ret=_01&from=/cvis/index.php&skrok=2017&polo=1

Náměty pro práci v třídnických hodinách – 18.10.2017 – lektor: Mgr. et Mgr. Petra Kalibová, Ph.D. – pracoviště Trutnov. Poplatek 750 Kč. http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1492590172&ret=_01&from=/cvis/index.php&skrok=2017&polo=1

Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima – 19.10.2017 – lektor: Mgr. et Mgr. Petra Kalibová, Ph.D. –pracoviště Hradec Králové. Poplatek 500 Kč. http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1479209104&ret=_01&from=/cvis/index.php&skrok=2017&polo=1

Komunikace podporující příznivé klima ve školském prostředí – 2. 11. 2017 – lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková – pracoviště Trutnov. Bez poplatku. http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1481196111&ret=_01&from=/cvis/index.php&skrok=2017&polo=1

Školní klima – 21.11.2017 – lektor prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. – pracoviště Náchod. Bez poplatku. http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1491314109&ret=_01&from=/cvis/index.php&skrok=2017&polo=1

Řešení konfliktních vztahů ve třídě – 22.11.2017 – lektor: Mgr. Martina Kekulová – pracoviště Trutnov. Bez poplatku. http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1495172781&ret=_01&from=/cvis/index.php&skrok=2017&polo=1

Jak se do našich škol dostal Mount Everest? – 8.12.2017 – lektor: PhDr. Marek Herman – pracoviště Hradec Králové. Poplatek 400 Kč .http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1494773482&ret=_01&from=/cvis/index.php&skrok=2017&polo=1

Děkujeme za Váš zájem. Věříme, že s výběrem lektorů a úrovní seminářů budete spokojeni.