Linka ztracené dítě

14. 7. 2016 Autor: Dita Kosová

Informujeme Vás o zřízení bezplatné nonstop telefonické službě dostupné na lince 116 000. Linka pomoci je určena metodikům prevence ve školství a pedagogickým pracovníkům. Je službou pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče. Linka 116 000 funguje NONSTOP a ZDARMA (tj. volající nehradí hovorné).

Odborníci na Lince jsou připraveni s vámi probrat podrobně vaše otázky, nejasnosti a pochybnosti týkající se vaší každodenní práce a života ve škole:

vztahů ve třídě mezi žáky/studenty (šikana – její diagnostika, postup šetření, konzultace již učiněných kroků, následná práce se skupinou)

vztahů ve škole mezi pedagogy a žáky

jakéhokoli rizikového chování žáků/studentů (nerespektování pravidel, ubližování a agresivní jednání, drogy, sebepoškozování, sebevražedné tendence)

• podezření či projevy domácího násilí, zneužívání, týrání, zanedbávání péče

Volat na linku 116 000 můžete sami. Informaci o této Lince můžete předat kolegům, žákům/studentům, rodičům a dalším příbuzným.

V případě ohrožení dítěte pracovníci linky aktivně konají a alarmují systém pomoci. Disponují pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí (SPOD), což znamená, že jsou partnery v komunikaci s OSPOD a dalšími pomáhajícími organizacemi.

V novém školním rocechtějí oslovovat krajské školské koordinátory prevence na krajských úřadech a metodiky prevence v PPP s nabídkou užší spolupráce. V rámci projektu chtějí vyjíždět do regionů na schůzky metodiků prevence, aby byli osobně k dispozici ke konzultacím, sdílení kazuistik a náročných případů z praxe.

Více na www.linkaztracenedite.cz.