Zajištění slušného pohřbívání osob (sociální pohřby)

31. 8. 2018 Autor: Veronika Janáčková

Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti. Postupují podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví).

Jak požádat Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o úhradu pohřebních výdajů obce

Kontakt na pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj pro agendu sociálních pohřbů

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Pohrebnictvi

Soubory ke stažení