Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 27.11.2017

14. 12. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-114/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 13.12.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informacedoručené dne27.11.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 27.11.2017 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací týkajících se správních řízení v letech 2015 až 2017 (ke dni 27.11.2017) podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. f) a § 39 odst. 2 písm. f) zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za porušení cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům, citace:

  1. „všetky rozhodnutia/uznesenia KÚ vydané v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017) o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) a písm. § 39 ods. 2 písm. f ) zákona č. 20/1987 Sb. (ako udelení pokuty, tak aj o zastavení konania). Z dôvodu ochrany osobných údajov, žiadam o anonymizovanú podobu rozhodnutí/uznesení, v prípade opakujúcich sa účastníkov však prosím o označenie týchto rozhodnutí/uznesení, dostačujúce pre štatistické spracovanie poskytnutých údajov.
  2. informácie o počte odložených vecí o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) a písm. § 39 ods. 2 písm. f ) zákona č. 20/1987 Sb. v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017)“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-114/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením ze dne 07.12.2017.