Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 25.01.2018

31. 1. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-16/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 31.01.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informacedoručené dne25.01.2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 25.01.2018 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) s požadavkem na poskytnutí následujících informací, cit.:

  1. „Jsou na území města Nová Paka umístěny videokamery, zaznamenávající provoz na silnici I. třídy č. 16 ve směru z Jičína na Trutnov?
  2. Pokud ano, kolik takových videokamer zde je?
  3. Jak dlouho se uchovávají záznamy z těchto kamer?
  4. Je z výše uvedených záznamů možno, byť za i použití počítačové techniky, rozeznat registrační značky osobních automobilů projíždějících po silnici č. I/16 ve směru z Jičína na Trutnov?“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-16/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Povinný subjekt, v souladu s ustanovením § 14 odstavce 5 písmena c) InfZ žádost odložil, neboť požadované informace se nevztahovaly k působnosti krajského úřadu. Toto bylo žadateli oznámeno sdělením ze dne 29.01.2018, vypraveným dne 31.01.2018, v němž bylo mimo jiné žadateli doporučeno, aby se obrátil se svým požadavkem na povinný subjekt město Nová Paka, který by požadovanými informacemi zřejmě měl disponovat.