Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 22.06.2018

12. 7. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-80/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 10.07.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 22.06.2018

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 22.06.2018 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), citace textu:

„žádám o kopie všech formulářů Registračních listů exemplářů tygrů z evidence CITES a Výjimky ze zákazu komerčního využívání exemplářů tygrů (označované taktéž jako „potvrzení EU o výjimce“ či „žlutý certifikát EU“) podaných na Váš správní orgán od roku 2008“.

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-80/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením povinného subjektu ze dne 02.07.2018 a poskytnutím kopií dokumentů týkajících se vlastníka – ZOO Dvůr Králové nad Labem a období let 2011-2014 (v roce 2008-2010 nebyly žádné registrace). Jednalo se o registrační listy číslo: HKK/00169/2011, HKK/00170/2011 (vlastní odchov), HKK/02957/2011 (dovoz), HKK/01714/2012, HKK01715/2012, HKK/01716/2012 (vlastní odchov). Potvrzení EU číslo: CZ/HKK/00189/2011, CZ/HKK/00190/2011, CZ/HKK/01889/2012, CZ/HKK/01890/2012, CZ/HKK/01888/2012, CZ/HKK/00186/2014.