Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 01.06.201

12. 6. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-68/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 12.06.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informacedoručené dne01.06.2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 01.06.2018 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) s požadavkem o poskytnutí následujících informací, citace textu:

„seznamu registrovaných porodních asistentek včetně kontaktních údajů a sdělení, které z nich jsou oprávněny vést fyziologické porody v domácím prostředí rodiček či na jiném místě mimo zdravotnická zařízení.“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-68/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace vyřízena sdělením povinného subjektu ze dne 07.06.2018, který uvedl, že k datu 04.06.2018 eviduje v Královéhradeckém kraji celkem 9 poskytovatelů zdravotních služeb v obou porodní asistentka – domáčí péče, avšak žádný z těchto poskytovatelů nemá oprávnění k vedení porodů a dále poskytl seznam poskytovatelů a kontaktní pracoviště.