Válečné hroby

27. 5. 2015 Autor: Veronika Janáčková

Informace o právech a povinnostech při péči o válečné hroby; centrální evidence válečných hrobů; dotace na zabezpečení péče o válečné hroby; ocenění za mimořádnou péči o válečné hroby;

Území České republiky se v minulosti stalo dějištěm mnoha válečných událostí, které si připomínáme mimo jiné také pietními místy, pomníky, památníky a válečnými hroby.

Péči o válečné hroby a pietní místa upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Centrální evidence válečných hrobů ve své databázi nyní eviduje na území Královéhradeckého kraje 2.063 válečných hrobů, z toho je 1.004 válečných hrobů s ostatky a 1.059 pietních míst.

Data jsou nadále doplňována a upřesňována dle zjištění pověřenými pracovníky obcí s rozšířenou působností.

Centrální evidence válečných hrobů

Na internetových stránkách http://www.valecnehroby.army.cz jsou zpřístupněny informace o válečných hrobech. Tyto informace jsou součástí Centrální evidence válečných hrobů Ministerstva obrany ČR v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb.

Zpřístupněná evidence obsahuje hledání válečných hrobů v ČR, v zahraničí i mapu lokalit válečných hrobů.

Vyhledávání je možné dle dvou kritérií „Hledání podle osobních údajů“ a „Hledání podle údajů o válečném hrobě“. Evidence válečného hrobu obsahuje popis, informace o pohřbených, příslušnou fotodokumentaci k válečnému hrobu, ale i umístění těchto míst na mapě.

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Ministerstvo obrany ČR poskytuje vlastníkům válečných hrobů dotace na zabezpečení péče o válečné hroby. Dotace se vztahuje na válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby dle § 4 odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Informace o podmínkách poskytnutí dotace včetně příslušných dokumentů naleznete na webových stránkách Ministerstva obrany ČR www.valecnehroby.cz.

Ocenění pamětní plaketou Péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR

Na návrh obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje udělilo Ministerstvo obrany ČR pamětní plakety:

2016

Aleně Truxové
 
 -za dlouhodobou příkladnou péči o válečné hroby

Obci Měník
  
-za restaurování a zhotovení nových pomníků obětem války

Jaroslavu Dvořákovi, bývalému členovi Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
   -za propagační a publikační činnost

Vlastimilu Grofovi, pracovníku odboru rozvoje ORP Trutnov
    -za dlouhodobou příkladnou péči o válečné hroby a pietní místa

 Obci Černíkovice
  
- za provedenou opravu Pomníku padlých

 Městysu Nový Hrádek
  
-za dlouhodobou péči a opravy válečných hrobů a pietních míst

 Ing. Radku Teichmanovi, členovi spolku Komitét pro udržování památek z války roku 1866
    -za aktivní spolupráci a pomoc při renovacích válečných hrobů a pietních míst

2013

Pavlu Muchovi, pracovníku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
   -za aktivní koordinaci péče o válečné hroby v Královéhradeckém kraji

2008

Aleši Chvojkovi, pracovníku Muzea východních Čech v Hradci Králové
   -za dlouhodobě příkladnou péči o válečné hroby

Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
   -za dlouholetou organizaci péče o válečné hroby

Obci Dolany
   -za mnohaletou finanční podporu péče o válečné hroby a spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866

Obci Boháňka
   -za restaurování pomníků z 1. světové války

Soubory ke stažení

Fotogalerie