Loutkářství na Slovensku a Česku na seznamu UNESCO

2. 12. 2016 Autor: Mgr. Martina Vlčková, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové

Společná česko-slovenská nominace "Loutkářství na Slovensku a v Česku" byla dne 1. prosince 2016 zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v etiopské Addis Abebě.

Jedná se o velký úspěch projektu, jehož počátky spadají do roku 2012, kdy hejtmani Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje z iniciativy Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství společně nominovali "Východočeské loutkářství" na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky. Následný zájem odborné i laické veřejnosti vyvolal diskuzi o možné nominaci na reprezentativní seznam UNESCO. Nejdříve však musela být splněna podmínka zápisu českého loutkářství na národní seznam. Aby se šance na úspěch zvýšily, přijala česká strana nabídku ze Slovenska na předložení společné nominace. Slováci zapsali loutkářství na svůj seznam v roce 2013. Poté, co bylo "České loutkářství - lidové interpretační umění" připravené NIPOSem v roce 2014 zapsáno na národní seznam nemateriálních statků, mohli se ministři kultury obou států dohodnout na společné nominaci českého a slovenského loutkářství na reprezentativní seznam UNESCO. Úspěšným zápisem na tento prestižní seznam byla završena několikaletá intenzivní spolupráce obou zemí provázané blízkými kulturními vazbami.

Východočeské loutkářství bylo v roce 2012 zapsáno na krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Loutkářství na Slovensku a v Česku tak doplnilo na seznam UNESCO další české statky zapsané v minulých letech: Slovácký verbuňk (2005), Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010), Sokolnictví (2010 – přidružení ČR k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty) a Jízdy králů na jihovýchodě České republiky (2011).