Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péčeKulturaLidová kultura

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 10. 7. 2018

Rada Královéhradeckého kraje zřídila svým usnesením č. RK/24/1196/2017 ze dne 21.8.2017 cenu Rady Královéhradeckého kraje nazvanou Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje, (dříve nazvanou Zlatý kolovrat).

Cena je určena tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel, případně těm, kteří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili. Cena se uděluje každoročně. Poprvé byly ceny předány v roce 2002. Udělování ceny probíhá v souladu s vládní Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Cenu zpravidla předává hejtman Královéhradeckého kraje za účasti člena Rady Královéhradeckého kraje s příslušnou gescí.

Cena je určena osobám, které ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie v daném oboru tradiční rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcí zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům.

Návrhy na nominace přijímá Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Ocenění schvaluje Rada Královéhradeckého kraje na základě doporučení odborné komise.

Seznam oceněných od roku 2002 je zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje a webových stránkách Muzea východních Čech v Hradci Králové, příspěvkové organizace.

  • Kontaktní adresa: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
  • Kontaktní osoba: Mgr. Martina Vlčková, email: m.vlckova@muzeumhk.cz

Autor: Veronika Janáčková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Pravidla pro udělení titulu pdf 311 kB 4.12.2017
Náležitosti návrhu k nominaci na udělení titulu DOCX 16 kB 4.12.2017
Souhlas kandidáta docx 13 kB 4.12.2017