Společná pracovní porada ministerstva dopravy s pracovníky krizového řízení Královehradeckého kraje

2. 5. 2018 Autor: Jan Lukáč

Ve výcvikovém středisku ministerstva dopravy v Kojetíně proběhla ve dnech 19. – 20. 4. 2018 pracovní porada pracovníků krizového řízení Královehradeckého kraje. Výjezdního zasedání se zúčastnili rovněž specialisté z ministerstva dopravy a oddělení zabezpečení krizových stavů Armády České republiky.

Výcvikové středisko v Kojetíně je primárně zaměřeno na vzdělávání a osvětu ve vztahu k využívání mostních provizorií a jejich použití při mimořádných událostech a krizových stavech. Všichni přítomní měli možnost nahlédnout do skladů ministerstva dopravy a osobně shlédnout provizorní mostní konstrukce, které jsou zde uloženy. Průběh porady měl široký záběr, neboť v jeho průběhu vystoupila celá řada přednášejících s velkým množstvím témat, která jsou v dnešní době pro pracovníka krizového řízení zásadní a bez kterých se při své činnosti neobejde. Provizorní mostní konstrukce a možnosti použití mostních lávek představil Ing. Simon, zaměstnanec firmy Firesta – Fišer a. s. Informace o použití hospodářských opatření pro krizové stavy v resortu dopravy podal Ing. Gruber, který také představil plán optimalizace pohotovostních zásob ministerstva dopravy. Aktuální úkoly Správy státních hmotných rezerv byly představeny Mgr. Hruškovou. Úkoly hospodářských opatření pro krizové stavy na úrovni Královehradeckého kraje byly prezentovány Ing. Marešem. V dnešní době tolik aktuální GDPR a úkoly na tuto problematiku navazující, měl ve své přednášce zahrnuty specialista Krajského úřadu Královehradeckého kraje JUDr. Jonák. Přizvaní pracovníci krizového řízení ORP Královehradeckého kraje, také velmi ocenili vystoupení zástupců ministerstva obrany plk. Ing. Jona a prap. Peřiny, kteří přítomné seznámili s tématikou doplňování věcnými prostředky dle z. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky a s problematikou Ústředního plánu obrany. Veškerá témata byla zajímavá a rozhodně přispěla k erudici všech pracovníků krizového řízení.

Fotogalerie