Odkazy a důležité weby

6. 6. 2014

 
MINISTERSTVO VNITRA ČR
– server státního orgánu, který má v gesci nejen veřejnou správu v ČR, ale najdete zde i oficiální stránky Policie ČR a GŘ HZS ČR.
MINISTERSTVO OBRANY ČR
– naleznete zde i oficiální stránky o činnosti útvarů Armády ČR.
SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
– ústřední orgán státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) a pro ochraňování státních hmotných rezerv. V jeho gesci je i příprava a organizace hospodářské mobilizace v době válečného stavu.
KRIZOVÝ MANAGEMENT ČR
– portál krizového řízení ČR. Jsou zde uveřejněny základní informace, týkající se KŘ a možného výskytu kriz. situací v celé republice.
POVODÍ LABE
– stránky s.p. Povodí Labe - informace nejen o firmě, ale hlavně o stavu vod v povodí, do kterého náš kraj patří.
MONIS 2000
– monitorovací informační systém pro ČR. V případě jakékoli krizové situace na něm naleznete aktuální informace, spolu s možností nabídnout, či vyhledat potřebné prostředky a síly na pomoc k jejímu překonání.
WWW.POVODNE.CZ
– server zpracovatelů povodňových plánů, zaměřený na nejpravděpodobnější KS v naší republice. Vše o povodních a možnostech ochrany před nimi. V případě probíhajících povodní i informační servis, obdobně, jako na MONIS 2000.
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
– oficiální web ČHMÚ. Předpověď, stav i aktuální vývoj počasí, stav vod, povodňová služba. Samostatné stránky má i pobočka v Hradci Králové.