Konference na Pražském hradě

19. 12. 2017 Autor: Jan Lukáč

Vybraní pracovníci oddělení krizového řízení se dne 29. 11. 2017 zúčastnili konference s názvem Bezpečnost – podmínka svobody a prosperity. Konference proběhla v reprezentativních prostorech Velké míčovny Pražského hradu a její prestiž byla zvýšena i tím, že záštitu nad touto akcí převzal prezident republiky Miloš Zeman.

Mezi přednášejícími se nacházelo mnoho známých osobností a odborníků na danou problematiku. Program byl rozčleněn do několika skupin dle obsahu a zaměření:

  • I. Politika a bezpečnost v České republice
  • II. Branná příprava a obrana státu ve vzdělávacím systému České republiky
  • III. Spolková sportovní činnost a branná příprava dětí a mládeže
Jako první vystoupil bezpečnostní poradce gen. Ing. Andor Šándor a seznámil auditorium se svým pohledem na dnešní celosvětovou i regionální bezpečnostní politiku. Zástupce ministerstva obrany Ing. Ivan Gerhát zaujal publikum svým výkladem a přiblížením tématiky POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Integrovaný záchranný systém našel svého zástupce v dalším přednášejícím, kterým byl bývalý generální ředitel hasičského záchranného sboru genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. S ochranou měkkých cílů seznámila posluchače nezávislá bezpečnostní expertka Veronika Fáberová. Akce probíhala až do odpoledních hodin a v jejím průběhu vystoupilo mnoho expertů a bezpečnostních i vzdělávacích odborníků.

Pro všechny se stala konference přínosem a rozšířila jejich vědomosti a podvědomí z hlediska řešení krizových situací a zvýšení bezpečnosti a obrany České republiky.