Cvičné svolání krizového štábu Královehradeckého kraje

21. 11. 2017 Autor: Jan Lukáč

Z rozhodnutí hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph. D. došlo 20. 11. 2017 k pracovnímu zasedání krizového štábu Královehradeckého kraje. Námětem cvičení byly rozsáhlé povodně na horním toku řeky Labe a následné vyhlášení stavu nebezpečí pro území Královéhradeckého kraje.

Cvičení zahájil hejtman Královéhradeckého kraje, který ve svém úvodním vystoupení vyzdvihl činnost orgánů krizového řízení a upozornil na potřebu jejich trvalé připravenosti pro zvládnutí případných mimořádných událostí a krizových stavů.

Slova se rovněž ujali vrcholní představitelé integrovaného záchranného systému. Krajský policejní ředitel plk. JUDr. David Fulka shromážděné informoval o stavu příslušníků policie a jejich nasazení při řešení krizových situací. Ve stejném duchu vystoupil i ředitel hasičského záchranného sboru brig. gen. Ing. František Mencl a rovněž i ředitel krajského vojenského velitelství plk. Ing. Karel Filip, Ph. D. seznámil zúčastněné o nasazení armády a stavu její připravenosti.

V rámci cvičení bylo řešeno zhodnocení situace podle námětu a její analýza krizovým štábem. Na základě dokladů jednotlivých zástupců složek IZS a provedené analýzy rozhodl hejtman o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Královéhradeckého kraje. Zpracování Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení krizového stavu byl úkol pro sekretariát krizového štábu.

V závěru cvičení poděkoval všem přítomným vedoucí oddělení krizového řízení Ing. Miroslav Pejšek a upozornil na význam tohoto zasedání a nutnost dalších cvičení krizového štábu Královehradeckého kraje, které přispějí k celkové připravenosti všech složek IZS a orgánů Krajského úřadu.

Fotogalerie