Odbor kultury - stěhování

18. 12. 2018

Odbor kultury a památkové péče je od 18.12.2018 umístěn v budově Galerie Moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, 500 03 Hradec Králové.

Telefonní čísla zaměstnanců a e-mailové adresy zůstávají nezměněny. Stejná zůstává adresa podatelny (nadále bude v sídle Královéhradeckého kraje), e-podatelny, datová schránka.

Přístup do kanceláří odboru kultury je z ulice Tomkovy ze zadní části budovy Galerie Moderního umění a zvoní se dole na zvonek u dveří. Zvonek bude od 19.12.2018 označen "Odbor kultura a památkové péče". Zrovna tak budou označeny i kanceláře odboru v patře budovy.