KOMISE RADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2008 -2012

25. 2. 2009

 Obsah

 

Škodní a likvidační komise Rady Královéhradeckého kraje

příjmení, jméno, titul funkce email
Dvořák Josef předseda komise, člen zastupitelstva,
dvorak@kr...
Kopáčková Renata, Ing. členka komise, referent odd. majetkového rkopackova@kr...
Kebus Petr, Ing. místopředseda komise, člen zastupitelstva kebus@kr...
Hylmar Petr, Ing. člen komise, vedoucí oddělení hospodářské správy KÚ phylmar@kr...
Altmann Jiří, Mgr. člen komise, právník odboru socálního jaltmann@kr...
Sykáček Ondřej, Mgr. člen komise, právník odd. majetkového osykacek@kr...
Křížová Jana, Mgr. členka komise, vedoucí oddělení dopravy jkrizova@kr...
Malcová Dagmar členka komise, referent odd. investic dmalcova@kr...
Struna Martin, Mgr. člen komise, právník odboru školství mstruna@kr...

Tajemník:

příjmení, jméno, titul funkce telefon e-mail
Dagmar Malcová referent oddělení investic 495 817 276 dmalcova@kr...