USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 17. dubna 2001

USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 17. dubna 2001

Datum konání: 17.4.2001

Zaměření

Program rozvoje kraje, volba členů výborů

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

z 3. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

konaného dne 17. dubna 2001

 

USNESENÍ č. 3/9/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období.

 

 

USNESENÍ č. 3/10/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

    návrh Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 

II.  s c h v a l u j e

    Jednací řád Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 

III.  u k l á d á

    Radě Královéhradeckého kraje

 

     zapracovat do Jednacího řádu Rady Královéhradeckého kraje tyto body:

    1. zápis z jednání rady a přijatá usnesení obdrží členové zastupitelstva nejpozději do 14ti dnů

        od jednání rady  

    2. Návrh programu jednání rady kraje obdrží zastupitelské kluby prostřednictvím svého

        předsedy

 

 

USNESENÍ č. 3/11/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

    předložený materiál

 

II.  b e r e   n a   v ě d o m í

    analytickou část programu rozvoje územního obvodu Královéhradeckého kraje včetně SWOT

    analýzy a územní diferenciace Královéhradeckého kraje

 

III.  s c h v a l u j e

    Program rozvoje Královéhradeckého kraje v jeho částech strategie rozvoje, stanovení problé-

    mových okruhů a opatření v části cílů, aktivit a kritérií

 

IV.  u k l á d á

    Radě Královéhradeckého kraje

 

    a) zabezpečit do konce roku 2002 aktualizaci analytické části na základě statistických výstupů

        sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

        Termín:            do 31. 12. 2002

 

    b) konzultovat záměr rozvoje kraje s orgány obcí, jichž se dotýká, a předložit zastupitelstvu

        kraje dopracovaný PRK ke schválení.

        Termín:            do 31. 12. 2001

 

    c) připravit návrhy realizačních výstupů, ekonomiky regionu cílových skupin, garantů,

        územního pokrytí a projektů v oblasti působnosti jednotlivých výborů a tyto návrhy

        předložit zastupitelstvu

        Termín:             do 31. 10. 2001

 

    d) vypsat výběrové řízení na zpracovatele aktualizace Programu rozvoje kraje.  

 

 

USNESENÍ č. 3/12/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

1. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2001

 

II.  s c h v a l u j e

    předložený materiál

 

III.  u k  l á d á

    Radě Královéhradeckého kraje

 

    provést změněný – podrobný rozpis rozpočtu dle jednotlivých položek rozpočtové skladby.

 

 

USNESENÍ č. 3/13/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

2. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2001

 

II.  s c h v a l u j e

    předložený materiál

 

III.  u k l á d á

    Radě Královéhradeckého kraje

 

    provést změněný – podrobný rozpis rozpočtu dle jednotlivých položek rozpočtové skladby.

 

 

USNESENÍ č. 3/14/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  z ř i z u j e

      

a)      výbor sociální a zdravotní

b)      výbor pro životní prostředí a zemědělství

c)      výbor pro informatiku

d)      výbor pro kulturu a památkovou péči

e)      výbor pro cestovní ruch

f)        výbor pro regionální rozvoj

g)      výbor pro dopravu

 

II.  s t a n o v í

                       

        a) počet členů výboru sociálního a zdravotního                                       15

        b) počet členů výboru pro životní prostředí a zemědělství                           15

        c) počet členů výboru pro informatiku                                                   9

        d) počet členů výboru pro kulturu a památkovou péči                           9

        e) počet členů výboru pro cestovní ruchu                                                   15

        f) počet členů výboru pro regionální rozvoj                                                   23

        g) počet členů pro dopravu                                                                       15                               

 

III.  v o l í

           

1. RNDr. Jiřího Stejskala předsedou výboru sociálního a zdravotního

2. Ing. Petru Kačírkovou Škopovou předsedkyní výboru pro životní prostředí a zemědělství

3. RNDr. Karla Pelána předsedou výboru pro informatiku

4. p. Jana Šandu předsedou výboru pro kulturu a památkovou péči

5. MUDr. Jana Michálka předsedou výboru pro cestovní ruch

6. p. Petra Kuříka předsedou výboru pro regionální rozvoj

7. Ing. Petra Stejskala místopředsedou výboru pro regionální rozvoj

      8. Ing. Vladimíra Záleského, předsedou výboru pro dopravu

 

       9. členy výboru

          a) sociálního a zdravotního     

                        MUDr. Martin Limburský, Trutnov

                        MUDr. Helena Audrlická, Hradec Králové

                        Ing. Miroslav Wajsar, Červený Kostelec

                        Bc. František Vogel, Rychnov nad Kněžnou

                        MUDr. Jiří Vambera, Trutnov

            MUDr. Ladislav Bachura, Rychnov nad Kněžnou

                        MUDr. Štěpán Dlouhý, Nový Bydžov

                        MUDr. Vladimír Roučka, Nová Paka

                        Bc. Květoslav Kábrt, Náchod

                        MUDr. Jan Vaník, Týniště nad Orlicí

                        MUDr. Jiří Čermák, Úpice

                        MUDr. Pavel Trpák, Trutnov

                        p. Viktorie Žďárová, Náchod

                        RNDr. Petr Žďánský, Hradec Králové

 

        b) pro životní prostředí a zemědělství

Ing. Petr Šrámek, Police nad Metují

                        Ing. Jaroslava Nekvasilová, Jičín

                        p. Jan Štěpánek, Nové Město nad Metují

                        RNDr. Jiří Kulich, Horní Maršov

                        Ing. Jaroslav Vojtěch, Jaroměř

                        Ing. Pavla Finfrlová, Hradec Králové

                        Ing. Otakar Divíšek, Hradec Králové

                        Ing. Iva Cvetanovová, Náchod

                        Ing. Tomáš Diblík, CSc. Kostelec nad Orlicí

                        Ing. Iva Šedivá, Hořice

                        Ing. Rostislav Jireš, Hradec Králové

                        Ing. Petr Žídek, Náchod

                        Ing. Václav Dobeš, Šárovcova Lhota

                        RSDr. Ing. Otakar Ruml, Heřmanice

 

        c) pro informatiku

                        Ing. Bohumil Pecold, Náchod

                        Ing. Zdeněk Vejdělek, Pardubice

                        p. Pavel Trojan, Broumov

                        Mgr. Ivan Adamec, Trutnov

                        Bc. Ondřej Neumann, Nový Bydžov

                        Ing. Zbyněk Fejk, Jičín

                        Ing. Mozga Jaroslav, Hradec Králové

                        p. Petr Luska, Hradec Králové

 

        d) pro kulturu a památkovou péči     

                        PhDr. Jan Dvořák, Hradec Králové

                        p. Zuzana Čermáková, Dvůr Králové nad Labem

                        PhDr. Jiří Němeček, Hradec Králové

                        PhDr. Jan Tydlitát, Rychnov nad Kněžnou

                        p. Jan Sezima, Hořice

                        Ing. Lubomír Svatý, CSc., Železnice

                        Jan Linhart, Police nad Metují

                        PaedDr. Josef Lukášek, Dobruška

 

        e) pro cestovní ruch

Ing. Marcela Česáková, Nový Bydžov           

                        RNDr. Dana Holečková, Dvůr Králové nad Labem

                        p. Miroslav Pitra, Nová Paka

                        p. Luboš Bernášek, Náchod

                        p. Jiří Drška, Jičín

                        p. Vojtěch Kratěna, Velká Jesenice

                        p. Jan Boček, Trutnov

                        p. Vladimír Doležal, Hradec Králové

                        p. Soňa Cejnarová, Špindlerův Mlýn

                        Ing. Lubomír Štěpán, Hradec Králové

                        PhDr. Zdeňka Kulhavá, Nové Město nad Metují

                        p. Miloslav Mrština, Náchod

                        Ing. Jan Cikryl, Police nad Metují

                        Ing. Vlastimil Hurdálek, Náchod

 

        f) pro regionální rozvoj

                        p. Miroslav Vlasák, Žacléř

Bohuslav Sedláček, Hradec Králové

                        Ing. Pavel Louda, Nový Bydžov

                        p. Karel Laš, Dvůr Králové nad Labem

                        Ing. Milan Plšek, Smiřice

                        Ing. Libor Burian, Černíkovice

                        p. Jaromír Kratěna, Albrechtice

                        Ing. Jan Semerák, Úpice

                        Bc. Karel Klíma, Hostinné

                        Karel Dvořák, Trutnov

                        Jan Regner, Studnice

                        Ing. arch. Zuzana Kostlánová, Hradec Králové

                        Mgr. Jiří Pekař, Rychnov nad Kněžnou

                        Pavel Ulrich, Kvasiny

                        Ing. Jiří Frank, CSc., Hradec Králové

                        MUDr. Pavel Trpák, Trutnov

                        Ing. Zdeněk Keller, Dvůr Králové nad Labem

                        Ing. Vladimíra Lesenská, Týniště nad Orlicí

                        Ing. Luboš Němeček, Dvůr Králové nad Labem

                        Ing. Lubomír Štěpán, Hradec Králové

                        RSDr. Ing. Otakar Ruml, Heřmanice

                         

        g) pro dopravu                      

                        p. Bohuslav Sedláček, Hradec Králové

            p. Josef Mőller, Hradec Králové

p. Luděk Erlebach, Dvůr Králové nad Labem

Ing. Josef Šťovíček, Nová Paka      

            Ing. Pavel Benda, Jičín

Mgr. Karel Petránek, Náchod

            p. Zdeněk Filip, Opočno

Ing. Miloslav Uchytil, Chlumec nad Cidlinou

            Ing. Vladimír Jůzl, Trutnov

Ing. Alois Havrda, Hradec Králové

            Ing. Antonín Kapucián, Častolovice

            p. František Čáslavský, Hradec Králové

Ing. Jaroslav Flegl, Rokytnice v Orlických horách

Ing. Jan Chaloupka, Náchod

 

 

USNESENÍ č. 3/15/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  o d v o l á v á

 

a)      p. Petra Kuříka z výboru finančního

b)      MUDr. Jana Michálka z výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

c)      p. Pavla Trojana z výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

II.  v o l í

  

a)      Ing. Rostislava Všetečku za člena výboru finančního

b)      Dr. Milana Štočka za člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

c)      Dr. Libuši Roučkovou za člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

 

USNESENÍ č. 3/16/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

    převzetí 44 škol a školských zařízení zřizovaných státní správou v okrese Hradec Králové k 1.

    4. 2001 Královéhradeckým kraje

 

II.  s c h v a l u j e

    převzetí 44 škol a školských zařízení dle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí,

    práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, Královéhradeckým krajem

    k 1. 4. 2001 (příloha k návrhu na usnesení obsahuje názvy 44 předávaných škol a školských

    zařízení v rámci I. etapy reformy veřejné správy)

 

III.  u k l á d á

    1. Radě Královéhradeckého kraje

 

        organizačně zajistit důslednou fyzickou kontrolu skutečného stavu předávaného majetku

        škol a školských zařízení

 

    2. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

 

a) vyvolat jednání s Ministerstvem vnitra, aby příslušné okresní úřady neprodleně zabezpe-

            čily plošný audit všech předávaných škol a školských zařízení. V případě zjištěných ne-

            srovnalostí a dalších nedostatků vyvolat jednání s MŠMT o jejich odstranění.

        b) průběžně podávat zprávu o výsledcích kontrol Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

 

    3. JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

 

        personálně naplnit kontrolní oddělení krajského úřadu.

 

 

USNESENÍ č. 3/17/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

    návrh na rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na 2. čtvrtletí roku 2001 školám

    a školským zařízením, převzatým k 1. 4. 2001 Královéhradeckým krajem (viz příloha č. 1),  

    návrh na rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu jednotlivým soukromým

    školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2001 (viz příloha č. 2) a informativně při-

    dělení účel. dotací ze stát. rozpočtu církevním školám a škol. zař. na 2. čtvrtletí roku 2001

    (příloha č. 3).

 

II.  s c h v a l u j e

    přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na 2. čtvrtletí roku 2001 školám a

    školským zařízením, převzatým Královéhradeckým krajem dle přílohy č. 1, přidělení

    finančních prostředků ze státního rozpočtu na 2. čtvrtletí roku 2001 jednotlivým soukromým

    školám a školským zařízením dle přílohy č. 2

 

III.  u k l á d á

    1. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje

       Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje

 

        neprodleně realizovat zajištění převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu na

        jednotlivé školy a školská zařízení v celkovém čtvrtletním objemu dle příl. č. 1 a č. 2

 

2. Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje

 

a)   v zákonem stanovených termínech plnit povinnosti, vyplývající z příslušných právních

            předpisů, týkajících se zřizovatelských funkcí Královéhradeckého kraje ke školám a

            školským zařízením

      b)   pravidelně informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v předmětu věci.

 

IV.  z m o c ň u j e

    Radu Královéhradeckého kraje

   

    po projednání ve finančním výboru a ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ke

    schválení rozpisu finančních prostředků ze státního rozpočtu školám a školským zařízení,

    převzatým Královéhradeckým krajem (přímé i provozní náklady) v průběhu roku 2001 a ke  

    schválení rozpočtu finančních prostředků ze státního rozpočtu pro soukromé školy a školská

    zařízení (přímé náklady) v průběhu roku 2001.

 

 

USNESENÍ č. 3/18/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

    plány činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

 

II.  s c h v a l u j e

    plány činnosti výborů finančního, kontrolního a pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

    Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na I. pololetí 2001

 

 

USNESENÍ č. 3/19/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

    předložený návrh na změnu složení Regionální rady NUTS 2

 

II.  o d v o l á v á

    PharmDr. Radovana Haluzu z funkce člena Regionální rady NUTS 2 z důvodu, že návrh nebyl

    předložen v souladu se zák. č. 248/2000 Sb.

 

III.  v o l í

    Ing. Petra Stejskala za člena Regionální rady NUTS 2.

 

 

USNESENÍ č. 3/20/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

    Zásady náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného

    člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje podle § 46 odst. 4 zák. č. 129/2000 Sb., o kra-

    jích

 

II.  s c h v a l u j e

    upravený materiál s účinností od 1. 1. 2001.

 

 

USNESENÍ č. 3/21/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

     návrh na uvolnění členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 

II.  s c h v a l u j e

    uvolnění sedmi členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

    Bc. Karla Klímy

    Ing. Zdeňka Pěnkavy

    Miloslava Plasse

    Jiřího Rokla

    Ing. Jaroslava Váchy

    Mgr. Ladislava Vrby

    Ing. Rostislava Všetečky

    O termínu a rozsahu výkonu funkce jednotlivých uvolněných členů zastupitelstva rozhodne

    Rada Královéhradeckého kraje.

 

III.  u k l á d á

    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

 

    informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o termínu a rozsahu výkonu funkce

    jednotlivých uvolněných členů zastupitelstva.

 

 

USNESENÍ č. 3/22/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p o d p o r u j e

    vznik Asociace krajů

 

II.  p o v ě ř u j e

    Radu Královéhradeckého kraje

 

    dopracovat podmínky vstupu Královéhradeckého kraje do Asociace krajů po stránce finanční

    a stanov, návrh předložit k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.

 

 

USNESENÍ č. 3/23/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

    předložený materiál

 

II.  b e r e   n a   v ě d o m í

    zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje na úseku reformy veřejné správy

 

 

USNESENÍ č. 3/24/2001

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

v y z ý v á

 

Parlament České republiky a Vládu České republiky k neodkladnému řešení vztahu státu a církví; zejména blokace církevních pozemků znemožňuje realizaci rozvojových programů mnohých obcí a mikroregionů.

 

 

 

 

 

Ing. Pavel  B r a d í k

hejtman