Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2010

9. 2. 2010 Autor: Štěpánka Blažková


Oznámení o zřízení zvláštního účtu pro účely voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oznamuje, že v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010, a v souladu s ust. § 31 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl zřízen u České národní banky, pobočka Hradec Králové, zvláštní účet, na který mohou politické strany, politická hnutí a jejich koalice složit příspěvek na volební náklady ve výši 15 000,-Kč.

Číslo účtu:

96014-7820511/0710

Variabilní symbol:

identifikační číslo politické strany nebo politického hnutí (v případě koalice identifikační číslo té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí) - § 1 odst. 4 vyhl. č. 396/2003 Sb. ve znění vyhl. 345/2006 Sb.

Konstantní symbol:

558 - při bezhotovostním složení příspěvku na volební náklady

379 - při složení příspěvku na volební náklady v hotovosti

Mgr. Štěpánka Blažková v.r.
vedoucí oddělení vnitřní správy


Přehled politických stran, které podaly v Královéhradeckém kraji kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 28.-29. května 2010

 • Volte Pravý Blok www.cibulka.net
 • Strana zelených
 • Věci veřejné
 • Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
 • TOP 09
 • Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 • Občanská demokratická strana
 • Česká strana sociálně demokratická
 • STOP
 • Dělnická strana sociální spravedlnosti
 • Konzervativní strana
 • Komunistická strana Čech a Moravy
 • EVROPSKÝ STŘED
 • Strana svobodných občanů
 • Česká pirátská strana
 • Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
 • OBČANÉ.CZ

Soubory ke stažení