Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányVolby

Volby 2008

Poslední aktualizace: 13. 5. 2008

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů byly Státní volební komisí vyhlášeny a uveřejněny v Hospodářských novinách v úterý dne 21. října 2008; celkové výsledky voleb do 1/3 Senátu PČR pak v pondělí 27. října 2008 rovněž v Hospodářských novinách.

Ve volebním kraji Královéhradeckém nebyl, dle sdělení Krajského soudu v Hradci Králové, v zákonné lhůtě podán žádný návrh podle § 53 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Kontaktní osoby Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

Mgr. Štěpánka Blažková - tel. 495 817 150; 736 521 851
Miloslava Dymešová - tel. 495 817 152
Ing. Iveta Malečková - tel. 495 817 121
Daria Nosková - tel. 495 817 154
Petra Novotná - tel. 495 817 155
Jaroslav Meliš - tel. 495 817 435; 736 521 813
(problematika financování volebních nákladů)


V roce 2008 se uskuteční volby do Senátu Parlamentu ČR v těchto volebních obvodech se sídlem na území Královéhradeckého kraje (v uvedených odkazech lze nalézt seznam všech obcí spadajících do volebního obvodu):


Informace o odvolání kandidatury

Vzhledem k tomu, že prohlášení o odvolání kandidatury byla doručena po registraci kandidátních listin, zůstávají údaje o odvolaných kandidátech uvedené na hlasovacím lístku, avšak při zjišťování výsledku voleb se nepřihlíží k přednostním hlasům odevzdaným pro tyto kandidáty (§ 23 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb. v platném znění).

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Oznámení o počtu volených členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro volby v roce 2008 pdf 61 kB 27.5.2008
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů pdf 37 kB 17.7.2008
Informace k podávání kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pdf 154 kB 18.7.2008
Vzor přihlášky k registraci pro volby do Senátu doc 36 kB 22.7.2008
Vzor prohlášení kandidáta pro volby do zastupitelstev krajů doc 33 kB 22.7.2008
vzor prohlášení kandidáta pro volby do Senátu doc 31 kB 22.7.2008
Vzor kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů doc 49 kB 22.7.2008
Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 17.-18.10.2008. pdf 59 kB 28.7.2008
Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 17.-18.10.2008. pdf 43 kB 28.7.2008
Přehled registračních úřadů pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebních obvodech č. 39, 45 a 48 konané ve dnech 17.-18.10.2008. pdf 44 kB 28.7.2008
2. Seznam zaregistrovaných kandidátních listin pdf 40 kB 29.8.2008
1. Seznam kandidátů pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje xls 141 kB 5.9.2008
Dodání hlasovacích lístků voličům prostřednictvím České pošty, s.p. pdf 195 kB 15.9.2008
Dodání hlasovacích lístků voličům prostřednictvím České pošty, s.p. - dodatek pdf 50 kB 15.9.2008
Odvolání kandidatury Michala Libry - Volte Pravý Blok pdf 218 kB 8.10.2008
Odvolání kandidatury Pavla Váni - Volte Pravý Blok pdf 214 kB 8.10.2008