Volby 2006

7. 3. 2006

Obsah

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2006 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dále volby do obecních zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České republiky, bude Krajský úřad Královéhradeckého kraje v zájmu usnadnění orientace na tomto místě zveřejňovat aktuální informace vztahující se k problematice voleb.
 

Seznam platných právních předpisů na úseku voleb

Seznam všech právních předpisů na úseku voleb najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR
http://www.mvcr.cz/volby/predpisy.html
 

Navýšení zvláštní odměny za výkon funkce zapisovatele a předsedy okrskové volební komise

Navýšení zvláštní odměny za výkon funkce zapisovatele a předsedy okrskové volební komise
Ministerstvo vnitra ČR
velikost souboru: 233 kB