USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 14.11.2016

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]

poznámka

č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod]
1 45 0 0
ověřovatelé zápisu
2 45 0 0
schválení programu 1. zasedání
3 45 0 0
1. Stanovení počtu uvolněných členů Rady Královéhradeckého kraje
4 39 4 2
2. Způsob volby
návrh Ing. Dostálové - tajná volba
5 21 22 2
3. Volba hejtmana Královéhradeckého kraje
kandidát PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
6 27 13 4
4. Volba 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje
kandidát Mgr. Martin Červíček
7 24 0 21
5. Volba dalších náměstků hejtmana Královéhradeckého kraje
kandidát Ing .Vladimír Derner - zmatečné hlasování
8 25 12 7
5. Volba dalších náměstků hejtmana Královéhradeckého kraje
návrh Mgr. Adamce na opětovné hlasování o kandidátovi Ing. Dernerovi
9 36 5 4
5. Volba dalších náměstků hejtmana Královéhradeckého kraje
opětovné hlasování o kandidátovi Ing. Vladimíru Dernerovi
10 25 13 7
5. Volba dalších náměstků hejtmana Královéhradeckého kraje
kandidát Ing. Aleš Cabicar
11 24 1 20
5. Volba dalších náměstků hejtmana Královéhradeckého kraje
kandidátka Mgr. Martina Berdychová
12 24 15 6
6. Volba dalších členů Rady Královéhradeckého kraje
návrh PhDr. JUDr. Ondráčka, Ph.D. na samostatné hlasování o jednotlivých kandidátech
13 21 10 14
6. Volba dalších členů Rady Královéhradeckého kraje
hlasování o kandidátech - Bc. Pavel Hečko, Bc. Karel Klíma, Mgr. Václav Řehoř, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.
14 25 2 18
7. Určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti
15 37 0 8
8. Zřízení výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
návrh Ing. Dostálové - počet výborů a počet členů
16 21 18 6
8. Zřízení výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
návrh Ing. Dostálové - název výboru
17 38 0 7
8. Zřízení výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
zřízení výborů
18 29 0 16
9. Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
uvolnění pozice předsedy výboru finančního
19 45 0 0
9. Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
uvolnění pozice předsedy výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti
20 33 1 10
9. Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
uvolnění pozice předsedy výboru pro životní prostředí a zemědělství
21 38 2 4
9. Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
uvolnění pozice předsedy výboru kontrolního
22 41 1 3
10. Volba uvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidát Ing. Milan Sommer
23 44 0 1
10. Volba uvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidát Ing. Jindřich Outlý
24 44 0 0
10. Volba uvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidát Mgr. Martin Hanousek
25 37 0 7
10. Volba uvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidát RSDr. Ing. Otakar Ruml
26 43 0 1
11. Volba neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidát Mgr. Jiří Morávek
27 19 12 13
11. Volba neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidátka Mgr. Jana Drejslová
28 35 0 10
11. Volba neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidátka Mgr. Edita Vaňková
29 35 0 9
11. Volba neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidát MUDr. Zdeněk Fink
30 34 0 10
11. Volba neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidát Ing. Oldřich Vlasák
31 40 0 5
11. Volba neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidát Josef Dvořák
32 41 0 4
11. Volba neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidát Ing. Jan Sobotka
33 37 0 8
11. Volba neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidát Adolf Klepš
34 32 0 13
11. Volba neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva kraje
kandidátka Ing. Dana Kracíková
35 38 0 7
12. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
odvolání členů
36 44 0 1
12. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
volba členů
36 44 0 1
13. Schválení termínu zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2016
37 42 0 2
14. Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
38 41 0 3
- Diskuze a závěr
-

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení