Zveme na seminář Dotační programy pro obce na rok 2019

9. 11. 2018 Autor: Lukáš Vaníček

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele o dotace z řad obcí a měst, který se uskuteční dne 5. 12. 2018 od 10:00 v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.

Zveme na seminář Dotační programy pro obce na rok 2019

Na co jsou programy zaměřeny? Jaké jsou podmínky podání žádosti? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci poskytovatelů dotací.

Jaké dotační programy MMR budou představeny?

Podpora rozvoje regionů 2019

Podpora obnovy a rozvoje venkova do 3 000 obyvatel:

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • Podpora vítězů soutěže vesnice roku
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
 • Podpora dostupnosti služeb
 • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
Podpora obcí 3 001–10 000 obyvatel:
 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Podpora obcí nad 10 000 obyvatel (kromě statutárních měst):
 • Podpora obnovy místních komunikací
Podpora revitalizace území
 • Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
 • Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
 • Studie využití vládou doporučených brownfieldů
Bezbariérové obce od roku 2017
 • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
 • Euroklíč
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
 • Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
Představeny budou rovněž krajské dotační programy Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Účast na semináři je zdarma. Kapacita semináře je omezená. Pozvánku naleznete ke stažení níže a pro přihlášení klikněte zde.

Soubory ke stažení