Zase o krok otevřenější. Kraj zpřístupňuje svá data veřejnosti

13. 7. 2018 Autor: Dan Lechmann

Královéhradecký kraj přibyl na seznam krajů, měst a dalších institucí, které zpřístupňují jimi shromažďovaná data veřejnosti. Přístup k takzvaným otevřeným datům umožňuje na svém webu. Lidé zde najdou například seznam památných stromů, přehled středoškolských oborů, seznamy lékařských pohotovostí, či dokonce i informace o rozpočtu. Kraj se tímto krokem opět více otevírá veřejnosti.

V tuto chvíli je na našem webu zpřístupněno 12 datových sad, které čerpají data napříč celým krajským úřadem. Nejvíce datových sad jsme využili z našeho turistického portálu ale i z dalších dostupných výstupů, které běžně najdete na webových stránkách,“ shrnuje radní kraje Rudolf Cogan, který návrh na zveřejnění dat předložil radě kraje ke schválení.

Kromě datových sad, které v současnosti čítají zejména krajem spravované oblasti, je na webu umístěn i rozklikávací rozpočet. Pomocí jednoduchého ovládání se v něm zájemce může seznámit s aktuálním stavem hospodaření kraje v oblasti příjmů a výdajů. Data rozklikávacího rozpočtu jsou aktualizována jednou měsíčně.

Ve světě je zpřístupňování dat veřejnosti moderní trend a v podstatě každé větší město takto informace zveřejňuje. V České republice otevřená data umožňují jen čtyři kraje. My budeme pátí. Je to další krok k tomu, aby Královéhradecký kraj byl pro všechny otevřenější a transparentnější,“ doplňuje radní Cogan, který je předsedou Komise Rady Královéhradeckého kraje pro otevřenost. Ta vznikla právě za účelem lepší vstřícnosti a otevřenosti krajského úřadu. Jejími členy jsou jak zastupitelé kraje, tak i externisté z řad veřejnosti i pracovníci krajského úřadu.

Jedním z prvních počinů kraje z hlediska transparentnosti je otevřený účet, který kraj zřídil na začátku loňského roku a který zobrazuje všechny jeho příchozí i odchozí platby.

Prolink na datový sklad naleznete přímo v hlavní nabídce webu Královéhradeckého kraje, nebo na adrese www.kr-kralovehradecky.cz/datovy-sklad.html.

Seznam datových sad:

 1. Úřední deska
 2. Aktuality KHK
 3. Sociální věci
 4. Školství
 5. Seznam PO KHK
 6. Zdravotnictví
 7. Cestovní ruch
 8. Kalendář akcí
 9. Kontakty – telefonní seznam
 10. Investiční příležitosti
 11. Integrovaný záchranný systém
 12. Doprava

Zase o krok otevřenější. Kraj zpřístupňuje svá data veřejnosti