Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

10. 9. 2018 Autor: Michal Friček

Královéhradecký kraj, spolu s Opolským vojvodstvím a Společným sekretariátem programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, pořádá ve dnech 15. září a 20. září 2018 Výroční akci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Dne 15. září se uskuteční sportovní část v polském příhraničním lázeňském městě Glucholazy. Konkrétně se bude jednat o Běh přátelství a Běh uniformovaných složek.

Hlavní program se uskuteční 20. září v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Zde budou různými formami prezentovány doposud realizované česko-polské projekty (mj. úspěšný projekt všech krajských a vojvodských policejních ředitelství podél česko-polské hranice pod názvem „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“), bude představen stav realizace programu a výhled přeshraniční spolupráce po roce 2020. Program bude doplněn atraktivním koncertem Dívčího sboru Kantiléna Hradec Králové a Smiling String Orchestra. Výroční akce je též šancí k neformálním setkáním a výměně zkušeností.

„Výroční akce v Hradci Králové je příležitostí pro prezentaci velkého počtu inspirativních a širokou veřejností využitelných česko-polských projektů, realizovaných v našem kraji ve spolupráci s polskými partnery. Bude zde prostor i pro iniciaci nových česko-polských záměrů. Všechny zájemce o česko-polskou spolupráci a přeshraniční projekty proto na tuto významnou událost srdečně zvu,“ řekl radní Pavel Hečko, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

Všechny informace, včetně pozvánek, organizačních pokynů, plakátů, odkazů na registrační formuláře apod. jsou uvedeny na krajských stránkách k programu - zde (Aktuality - Výroční akce 2018).

Výroční akce je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

ZDROJ: Ing. Roman Klíma

Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika - Polsko