V Hradci Králové se uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg

16. 11. 2017 Autor: Jiří Klemt

V hradeckém hotelu Tereziánský dvůr se 24. listopadu 2017 od 10 do 15 hodin uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR – Polsko.

Školení je určeno jak pro nové žadatele, tak i pro zájemce, kteří již mají zkušenosti s programem a chtějí získat nové informace. Lektoři předají své poznatky z dosavadního průběhu programu a upozorní účastníky na nejčastější chyby v žádostech. Zároveň proběhne diskuse nad aktuálními informacemi ze zasedání Monitorovacího výboru programu, které se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu 2017 rovněž v Hradci Králové.

Registrace na školení bude ukončena 20. listopadu 2017 ve 12 hodin.

Aktuálně jsou vyhlášené výzvy v těchto prioritních oblastech:

PO 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (cestovní ruch)

- alokace na otevřenou výzvu - 22 633 152 EUR

- termín pro předložení předběžných projektových záměrů - do 30. 6. 2018

PO 3 - Vzdělání a kvalifikace

- alokace na otevřenou výzvu - 2 452 686 EUR

- termín pro předložení předběžných projektových záměrů - do 14. 2. 2018

PO 4 - Spolupráce institucí a komunit

- alokace na otevřenou výzvu - 5 317 109 EUR

- termín pro předložení předběžných projektových záměrů - do 21. 12. 2017

Podrobné informace o školení lze získat na krajských stránkách k programu Interreg v sekci Aktuality.