Uchazeči podali tři nabídky na dostavbu náchodské nemocnice

13. 11. 2017 Autor: Michal Friček

Obálky s nabídkami, které podali uchazeči o zakázku "Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“, se dnes dopoledne otevíraly v Brně. Sešly se celkem tři nabídky, které budou nejdříve vyhodnoceny podle kritérií a následně posouzeny z hlediska splnění podmínek účasti, z hlediska splnění zadávacích podmínek a z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

"Dnes jsme dospěli k hmatatelnému výsledku. Je to skutečně průlomový okamžik, protože jsme mnohem blíž k tomu, abychom mohli na jaře příštího roku začít stavět dva zcela nové pavilony. Náchodská nemocnice, která je největší z krajských zdravotnických zařízení, konečně získá adekvátní prostory a vybavení pro svou širokou spádovou oblast. Předpokládám, že smlouvu s vítězným uchazečem podepíšeme počátkem příštího roku," zhodnotil hejtman Jiří Štěpán.

"V10 hodin a 10 minut byly otevřeny jednotlivé nabídky k první etapě modernizace Oblastní nemocnice Náchod. Tomuto okamžiku ale předcházelo více než tři čtvrtě roku náročných příprav a intenzivních jednání s projektantem, lékařským a dalším odborným personálem a dalšími subjekty. Bez nich a bez velkého nasazení pracovníků odboru investic bychom neměli šanci tento projekt úspěšně ukončit. Nakonec se přihlásili tři uchazeči. V tuto chvíli bude probíhat posouzení a hodnocení nabídky, která byla ekonomicky nejvýhodnější, což je pro tuto chvíli konsorcium společností GEOSAN GROUP, a. s. a BAK stavební společnost, a. s. Pokud bude celková zakázka vysoutěžena, bude vpořádku, tak by se mělo začít stavět na jaře roku 2018," informoval radní pro oblast investic Václav Řehoř.