Turistům slouží v Machovské Lhotě nové parkoviště

16. 5. 2018 Autor: Michal Friček

V sobotu 12. května se uskutečnilo slavnostní otevření turistického parkoviště v Machovské Lhotě za odbočkou na Řeřišný, které bylo vybudováno v rámci projektu „Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“ z přeshraničního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Za krásného slunečného počasí se na parkovišti shromáždilo kolem 120 hostů, občanů Machova i okolních obcí. Na úvod zazpívali českou hymnu a poté i školní hymnu žáci místní školy. Za řečnickým mikrofonem se postupně vystřídali představitelé partnerských míst projektu - starosta městyse Jiří Krtička, starosta obce Suchý Důl Vítězslav Vítek a zástupce města a gminy Radków Marek Niewiadomy. Za Radu Královéhradeckého kraje promluvil radní pro regionální rozvoj Pavel Hečko. Po oficiálních projevech došlo na slavnostní přestřižení pásky a poté novému parkovišti požehnal i místní farář Marian Lewicky.

Cílem projektu bylo vyřešit špatnou situaci v možnosti parkování turistů zlepšit informačníé servis pro turisty. V rámci projektu tak vznikla parkovací místa pro turisty v Machovské Lhotě a v polských Vambeřicích, kde vzniklo i nové informační centrum. Další informační centrum bylo vybudováno také na turistickém parkovišti na Slavném (Suchý Důl). Projekt byl založen na myšlence propagace historické poutní trasy do Vambeřic, kam v 17. a 18. století putovali desetitisíce poutníků v rámci oslavy mariánského kultu. V roce 2002 byla tradice těchto poutí obnovena a po historické trase se od té doby opět chodí do Vambeřic do baziliky Navštívení Panny Marie každým rokem začátkem května.

V Machovské Lhotě tak vzniklo 25 parkovacích míst pro osobní automobily a 1 místo pro autobus. Parkoviště bylo doplněno dalšími prvky pro turisty – dřevěným přístřeškem, chemickými WC, stojánky pro kola, lavičkami i herními prvky pro děti.

Z celkového finančního objemu projektu 737 tis. EUR (19,2 mil. Kč) bylo v Machově proinvestováno přes 210 tis. EUR, tj. přes 5,5 mil. Kč. V rámci uvedeného projektu byla kromě stavby parkoviště restaurována i socha Panny Marie Bolestné z r. 1761 na machovském náměstí.Ing. Jiří Krtička, starosta městyse Machov

Ing. Jiří Krtička, starosta městyse Machov

Turistům slouží v Machovské Lhotě nové parkoviště

Turistům slouží v Machovské Lhotě nové parkoviště

Turistům slouží v Machovské Lhotě nové parkoviště

Turistům slouží v Machovské Lhotě nové parkoviště

Turistům slouží v Machovské Lhotě nové parkoviště