Speciální školy a sociální podniky mají těsněji spolupracovat

9. 2. 2018 Autor: Michal Friček

U kulatého stolu se dnes sešli zástupci speciálních středních škol a sociálních podniků Královéhradeckého kraje. Na setkání v Hradci Králové se diskutovalo o možnostech podpory osob se zdravotním postižením (OZP) - studentů a absolventů - v souvislosti s jejich vstupem na trh práce a také o možnostech navázání spolupráce mezi speciálními středními školami a sociálními podniky zaměstnávajícími OZP v Královéhradeckém kraji.

Královéhradecký kraj na akci, kterou pořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI), zastupovala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Připravujeme projekt na propojení speciálních středních škol a sociálních podniků, do jehož cílové skupiny patří právě žáci a absolventi našich speciálních škol. Spustit ho chceme v listopadu tohoto roku,“ říká náměstkyně Martina Berdychová.

V oblasti zaměstnanosti se Královéhradecký kraje a jím zřizované organizace dlouhodobě angažují. Funguje zde Pak zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a druhým rokem pokračuje projekt Zaměstnaný absolvent.

Krajská příspěvková organizace CIRI se vedle celé řady jiných aktivit podílí i na podpoře sociálního podnikání. Mezi již uskutečněné aktivity v této oblasti patří semináře, workshopy, exkurze nebo první ročník veletrhu sociálního podnikání. Byl také vydán katalog mapující nabídku sociálních podniků z celého kraje,“ doplňuje náměstek Vladimír Derner.

Druhý ročník veletrhu sociálního podnikání se uskuteční již v dubnu. Chystá se také spuštění webové portálu a uspořádání soutěže Sociální firma roku.

Speciální školy a sociální podniky mají těsněji spolupracovat

Speciální školy a sociální podniky mají těsněji spolupracovat

Speciální školy a sociální podniky mají těsněji spolupracovat

Speciální školy a sociální podniky mají těsněji spolupracovat