Školy opět mohou žádat do projektu Obědy do škol, nejpozději do 20. března

1. 4. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo již 6. výzvu pro podávání žádostí v Operačním programu Potravinová a materiální pomoc. Pro následující školní rok je alokováno 100 milionů korun s možností navýšení v případě potřeby. Královéhradecký kraj se do projektu Obědy do škol zapojí v následujícím školním roce již počtvrté. V letošním školním roce se díky tomuto projektu v Královéhradeckém kraji stravuje téměř 495 dětí.

Prostřednictvím tohoto projektu mají děti ve věku 3 až 15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin zajištěnou pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách. Tím se i zvýší docházka dětí a jejich účast na předškolním vzdělávání a celkově se zlepší šance těchto dětí na zapojení do společnosti. Děti, kterým rodiče z finančních důvodů neplatí obědy v ZŠ, odcházejí hned po vyučování domů, trpí často sociálním vyloučením, těžko se začleňují do dětského kolektivu, neúčastní se odpoledních zájmových aktivit a už vůbec nezískávají zdravé stravovací návyky.

Jaká je role škol v projektu?

Školy v tomto projektu nejsou samostatnými žadateli o dotaci, ale jsou partnery žadatele – tedy kraje, což jim značně zlehčuje administrativu. Škola nevyplňuje žádnou projektovou žádost ani závěrečnou zprávu. Pouze sleduje docházku zapojených dětí a počet jimi odebraných obědů.

Co udělat, pokud máte zájem Vaši školu do projektu zapojit?

V případě zájmu o zapojení do projektu pro školní rok 2020/21 je třeba se přihlásit nejpozději do 20. 3. 2020 mailem na lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz.

Škola nijak nezjišťuje, zda ji navštěvují děti, které splňují nárok na zapojení do projektu. Pokud se domníváte, že by takové děti mohly na Vaší škole být a chcete jim umožnit stravování zdarma v rámci projektu, stačí pouze odhadnout jejich počet. Seznam dětí, které skutečně nárok mají a budou od příštího školního roku odebírat obědy z projektu Vám, v případě Vašeho přihlášení, zašle naším prostřednictvím Úřad práce ČR.

Tento projekt je jediný v ČR, z kterého mohou čerpat i děti v mateřských školách. Administrativně je pro školy naprosto nenáročný. Projekt kryje náklady na stravné v plné výši tak, jak by je platili rodiče dětí. V základních školách je to 1 oběd/dítě/den a v mateřských školách je to celodenní stravné, tedy 1 oběd a 2 svačiny/dítě/den.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte oddělení regionálního rozvoje (kontaktní osoba Lucie Feuchter) odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014 - 2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

Školy opět mohou žádat do projektu Obědy do škol, nejpozději do 20. března