Regionální muzeum v Náchodě končí, nastupuje Muzeum Náchodska

30. 5. 2018 Autor: Martina Svatoňová

Regionální muzeum v Náchodě se od května 2018 začíná proměňovat na Muzeum Náchodska. Rada Královéhradeckého kraje na svém jednání doporučila zastupitelům schválení návrhu na změnu názvu této příspěvkové organizace zřizované krajem.

„Regionálnímu muzeu v Náchodě především chybí společná identita – článek, který by vše spojoval. Termín regionální muzeum je v současné době zavádějící a nepředstavuje žádné systémové označení spojené s působností nebo zřizovatelem a zcela ignoruje existenci čtyř pracovišť muzea. Nyní představujeme novou tvář muzea, kterou má v prvé řadě zrcadlit jméno. Vytváříme novou identitu instituce, hrdou na svá čtyři krásná sídla Náchod, Dobrošov, Hronov, Police nad Metují,“ vysvětluje důvody změny názvu instituce ředitel Sixtus Bolom-Kotari, který chce kvalitními výstavami muzeum prezentovat rovnocenně ve všech čtyřech sídelních místech.

Nový název Muzeum Náchodska představuje potenciál rozmanitosti čtyř míst, v nichž sídlí, a to: Náchod, Pevnost Dobrošov, Jiráskovo muzeum a Jiráskův rodný domek v Hronově, Muzeum města Police nad Metují.

„Kraj se připojuje k iniciativě ředitele muzea a změnu názvu muzea vítá. Rada doporučuje zastupitelstvu tento návrh ke schválení. Název Muzeum Náchodska více vypovídá o obsahu, který je muzeum schopno zájemcům o historii nabídnout, zlepšuje orientaci návštěvníků v daném regionu,“ uvádí náměstkyně hejtmana pro školství a kulturu Martina Berdychová.

Nový název Muzeum Náchodska se přirozeně včlení do systému muzeí v České republice s příspěvkovými organizacemi jako je například Muzeum Blanenska, Muzeum Brněnska, Muzeum Kroměřížska. Bude předpokladem pro zkvalitnění komunikace instituce a její prezentace navenek.

„Vážím si bohatých tradic minulosti, které mají být kreativně rozvíjeny. Muzeum Náchodska chce každý rok překvapovat. Základem živého vztahu muzea s veřejností jsou atraktivní expozice a výstavy. Máme radost, když kulturní veřejnost spoluurčujete směr našich aktivit a návštěvníci chtějí poznat souvislosti,“ dodává ředitel muzea.

Náchodsko je nazýváno branou Čech. Z této symboliky vychází i nové logo muzea. Skládá se ze čtyř otevřených bran, jejichž barvy odkazují na znaky měst Náchodska.