Regionální kongres Euroregionu Glacensis hodnotil uplynulé období

19. 12. 2017 Autor: Jiří Klemt

V Kostelecké Lhotě zasedal Regionální kongres Euroregionu Glacensis, na kterém došlo ke zhodnocení spolupráce v právě končícím roce a připomenutí jednadvacátého výročí od vzniku tohoto uskupení.

„Na posledním setkání Euroregionu došlo ke zhodnocení celoroční úspěšné spolupráce. Uplynulý rok vnímám velice pozitivně, neboť se v česko-polské přeshraniční spolupráci udělal obrovský kus práce. Letoškem nic nekončí, ba naopak. Připraveno je několik důležitých projektů, které tuto spolupráci dále rozvinou,“ řekl radní pro oblast cestovního ruchu, regionálního rozvoje, grantů a dotací Pavel Hečko.

Na zasedání se dále prezentovaly výstupy propagace regionálních produktů z české a polské strany Euroregionu Glacensis. Na základě výsledků ankety se zhotovily nové propagační materiály a tradiční kulatý kalendář pro rok 2018, kde jsou vyobrazeny nejoblíbenější produkty.

Jednou z aktivit sdružení v příštím roce je zahájení přípravy strategie pro období 2020+, která určí směr vývoje Euroregionu na další programové období. Roman Klíma z oddělení evropských grantů informoval o aktuálních dotačních možnostech v programech cíle Evropská územní spolupráce a dalších mezinárodních programech.

Regionální kongres Euroregionu Glacensis hodnotil uplynulé období

Regionální kongres Euroregionu Glacensis hodnotil uplynulé období