Rady obou východočeských krajů se sešly na společném jednání

22. 11. 2017 Autor: Michal Friček

Rady Královéhradeckého a Pardubického kraje se včera sešly na jednání o tématech, která procházejí napříč východočeským regionem. Řešila se doprava, fungování letecké záchranné služby i rozvoj cestovního ruchu.

Společná propagace obou krajů pod značkou Východní Čechy má velký potenciál, především ve vztahu k zahraničním turistům. Vedle toho přináší nemalé finanční úspory. Bavili jsme se také o čerpání peněz z evropských dotací, které jsou určené na rozvoj Hradecko-pardubické aglomerace. Důležitým tématem bylo fungování letecké záchranné služby, protože území Pardubického kraje je pokryto z Hradce Králové,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Hned několik probíraných témat se týkalo dopravy. „Řešili jsme rozvoj železniční dopravní infrastruktury. Obě strany stojí především o brzké zdvojkolejnění trati Hradec Králové – Pardubice, jehož dvě etapy by podle nás mělo proběhnout současně. Dotkli jsme se i chystaných soutěží na jednotlivé tratě, které mají přesah na oba kraje, nebo potřeby koordinovaného postupu při jednáních o financování oprav silnic nižších tříd,“ dokládá první náměstek hejtmana Martin Červíček, který je odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Příští společné jednání obou rad by se mělo konat na jaře v Pardubickém kraji.

Rady obou východočeských krajů se sešly na společném jednání

Rady obou východočeských krajů se sešly na společném jednání

Rady obou východočeských krajů se sešly na společném jednání

Rady obou východočeských krajů se sešly na společném jednání

Rady obou východočeských krajů se sešly na společném jednání

Rady obou východočeských krajů se sešly na společném jednání

Rady obou východočeských krajů se sešly na společném jednání