Rada kraje odsouhlasila změny u 21 středních škol a učilišť. O optimalizaci sítě krajského školství nyní rozhodnou zastupitelé

28. 11. 2017 Autor: Dan Lechmann

Záměry optimalizace středního školství vedoucí ke sjednocení 21 vzdělávacích zařízení dnes schválila Rada Královéhradeckého kraje. Změny se dotknou jak středních škol, tak i odborných učilišť. O jednotlivých krocích optimalizace budou hlasovat krajští zastupitelé 4. prosince 2017.

Záměry optimalizace středního školství projednala na svém úterním mimořádném jednání Rada Královéhradeckého kraje. „Vizí restrukturalizace sítě středních škol v Královéhradeckém kraji je reagovat na demografický vývoj, který zapříčiňuje nedostatečné naplnění kapacit škol a s ním spojeným snižováním nároků, a tedy i kvality vzdělávání,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za krajské školství, čímž poukázala na nepoměr počtu nabízených míst na středních školách v kraji. Ty v loňském školním roce nabízely dohromady 9 278 míst, z posledních ročníků základních škol přitom vyšlo jen 4 158 žáků. „Kroky směřující ke sjednocení středních škol a učilišť povedou ke snížení celkového počtu nabízených míst v prvních ročnících středních škol o 1987 míst, přitom zůstane zachována výuka na všech stávajících místech. V žádném z měst školu nerušíme,“ doplnila náměstkyně Berdychová, kterou rada kraje pověřila předložením odsouhlaseného bodu na dalším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaném 4. prosince 2017.

Optimalizační kroky by se měly dotknout 21 vzdělávacích zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem. Vzniknout by poté mělo deset organizací. „Vedle slučování škol, což je proces, při němž je jedna organizace nástupnická, chceme v pěti případech docílit i splynutí, kdy vniknou zcela nové organizace,“ pokračuje Berdychová. „Těmito kroky chceme docílit jasného oborového zaměření jednotlivých škol. Je nutné upravit oborovou nabídku a profilovat střední školy na jednu určitou skupinu oborů. Tím se odstraní oborová roztříštěnost, při které jsou některé školy mnohooborové a stejné obory jsou na několika blízkých školách zároveň,“ vysvětluje záměry náměstkyně Berdychová s tím, že vedle oborové propojenosti je součástí vize vytvořit ekonomicky stabilní síť středních škol.

V dlouhodobém záměru Královéhradeckého kraje je uvedeno, že optimalizační kroky musí vést ke snížení celkového počtu středních škol zřizovaných krajem při současném nenavyšování počtu středních škol jiných zřizovatelů či jejich kapacit,“ odkazuje náměstkyně Berdychová na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje pro roky 2016–2020, který schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v březnu 2016 a s nímž jsou nyní předkládané návrhy v souladu.

Podporu optimalizačních kroků vyjádřila Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. „Představenstvo Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje považuje optimalizační sítě středních škol, představenou dne 9. 11. 2017 Mgr. Martinou Berdychovou, za přínosnou a racionální a tento návrh podporuje tak, jak nám byl představen,“ uvedl v oficiálním stanovisku Radek Jakubský, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Podporu restrukturalizace vyjádřila Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje i Asociace hotelů a restaurací České republiky. „Jsme přesvědčeni, že je třeba se celkově zaměřit na systém vzdělávání v naší zemi, a to již od základních škol. Ve středním odborném školství klást důraz na výuku odborných předmětů, na zvýšení dotace hodin pro praktickou výuku a zaměřit se na rozvoj kvalifikace učitelů odborných předmětů,“ uvedl v dopisu prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek, který rovněž upozornil na nepoměr počtu škol se zaměřením na obory gastronomie, hotelnictví a turismus, kdy v Česku je takových škol 150, zatímco v Rakousku 25.

Na území Královéhradeckého kraje aktuálně působí 87 středních škol a 12 vyšších odborných škol, z čehož Královéhradecký kraj zřizuje 64 středních škol, 9 vyšších odborných škol.

Královéhradecký kraj je demograficky nejstarším regionem České republiky. V roce 2007 zde žilo 552 212 osob, za deset let nastal úbytek obyvatel téměř o 3 000 osob (predikce pro 31. 12. 2017 je 549 350 osob). Pro následující dekádu předpoklad Českého statistického úřadu počítá s úbytkem až o 10 000 obyvatel. V letech 2012 až 2016 bylo v kraji v mateřských školách zhruba 20 tisíc dětí, v roce 2017 křivka klesla blíže k hranici 19 tisíc a dle předpokladů bude dále klesat. Počet žáků středních škol v Královéhradeckém kraji se za posledních 9 let snížil o 7 991 žáků. Zatímco ve školním roce 2008/2009 bylo na středních školách v kraji 31 073 žáků, v současnosti se ve středním školství vyučuje 23 082 žáků.

Seznam navrhovaných kroků pro optimalizaci sítě středních škol a učilišť:

(tučně jsou uvedeny navrhované názvy budoucích organizací)

 1. Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

(sloučení od 1. 7. 2018)

 • Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110
 • Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 (nástupnická organizace)

 1. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

(sloučení od 1. 7. 2018)

 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
 • Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 (nástupnická organizace)

 1. Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola

(splynutí od 1. 7. 2018)

 • Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
 • Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478

 1. Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická

(splynutí od 1. 7. 2018)

 • Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
 • Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
 • Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

 1. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod

(splynutí od 1. 7. 2018)

 • Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
 • Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

 1. Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

(sloučení od 1. 7. 2018)

 • Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377
 • Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují (nástupnická organizace)

 1. Střední škola gastronomie a služeb

(splynutí od 1. 7. 2018)

 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
 • Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují

 1. Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov

(sloučení od 1. 7. 2018)

 • Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 (nástupnická organizace)

 1. Střední škola strojírenská a elektrotechnická

(splynutí od 1. 7. 2018)

 • Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265

 1. Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

(sloučení od 1. 7. 2018)

 • Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309
 • Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 (nástupnická organizace)