Nálezce na Rychnovsku objevil bronzový meč starý přes 3 tisíce let

8. 11. 2019 Autor: Jiří Klemt

Rychnovští archeologové hlásí zcela unikátní nález. Po více než sto letech byl na území okresu Rychnov nad Kněžnou nalezen bronzový meč. Podle archeologů se pravděpodobně jednalo o votivní dar bohům.

„Odkrytí tohoto ojedinělého nálezu mi bylo nahlášeno v sobotu ve večerních hodinách. Meč byl předán jen o pár hodin později – v neděli ráno. Náhodný nálezce původně ani netušil, co má v rukou, ale naštěstí se pochlubil svému známému, který je dlouholetým spolupracovníkem muzea a zprostředkoval vše potřebné,“ říká na úvod archeoložka rychnovského muzea Martina Beková.

Díky šťastné souhře náhod a poctivosti nálezce se do sbírek rychnovského muzea dostává zachovalý bronzový meč s jazykovitou rukojetí datovaný do mladší doby bronzové. Nálezové okolnosti bylo nutné zajistit až dodatečně, neboť náhodný objevitel bohužel nerozpoznal stáří a důležitost předmětu.

Bronzový meč je zdoben jednoduchou rytou linií obíhající kolem ostří, které je mimochodem stále ostré jako břitva. Při následně provedené revizi místa nalezení a dohledávce s detektorem kovů, byly objeveny nýty, které sloužily k uchycení rukojeti meče z organického materiálu, ale nedaleko také bronzové kopí.

Objev bronzového meče v regionu Rychnova nad Kněžnou je opravdu unikátní. „Obdobný nález byl u nás v okrese učiněn před 130 lety v Lipovce. Tento meč je ale časově mladší, z období starší doby železné. Bohužel u něj neznáme, z důvodu jeho stáří, nálezové okolnosti, které jsou pro archeology stejně důležité jako samotný nález. I tak je tento halštatský meč natolik významným objevem, že je uváděn v archeologickém třídění jako meč typu Lipovka označující podobné nálezy i v rámci Evropy,“ upozorňuje Beková. Meč z Lipovky není uložen ve sbírkách rychnovské muzea, ale v depozitářích Národního muzea v Praze.

A jak je možné nález bronzového meče vysvětlit? „S největší pravděpodobností se jedná o takzvané monodepositum, tedy o ojedinělý předmět uložený do země. Pro mladší dobu bronzovou je ukládání depotů typické. Archeologové je vysvětlují buď jako uložení materiálu na horší časy či oběť bohům. V případě nového objevu meče se jedná s největší pravděpodobností právě o votivní dar neznámému božstvu,“ upřesňuje archeoložka Martina Beková. Z důvodu ochrany lokality není možné nyní sdělit přesné místo nálezu. S napětím však můžeme očekávat, zda lokalita nevydá další informace z minulosti.

Zdroj: Martina Marxová – Muzeum a galerie Orlických hor

Fotogalerie