Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Na Broumovsku se diskutovalo nad podporou hospodářsky slabých oblastí

Poslední aktualizace: 15. 6. 2018

V centru Walzel v Meziměstí se konal další z řady letošních regionálních workshopů. Na setkání přišlo diskutovat okolo 25 zástupců obcí a měst, DSO či MAS převážně z regionu Broumovska.

Na Broumovsku se diskutovalo nad podporou hospodářsky slabých oblastí

Společným tématem byla diskuse nad nově vznikající strategií rozvoje kraje po roce 2020 ve vazbě na více se prohlubující se regionální disparity. Jednání se konalo na Broumovsku proto, že tento region dlouhodobě patří mezi hospodářsky slabé a státem podporované oblasti. Nevýhodnou situaci zde dokresluje většina ukazatelů sociodemografického a ekonomického rozvoje.

Společné setkání iniciovalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Politickou záštitu nad akcí převzal radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu Pavel Hečko, který daný region velmi dobře zná, neboť z Meziměstí pochází a působí i jako místostarosta města.

„K zajištění rovnoměrného rozvoje celého Královéhradeckého kraje a vyrovnávání regionálních disparit je potřeba se zaměřit na podporu hospodářsky slabých oblastí jako je například Broumovsko,“ uvedl radní hned na úvod jednání. Specifické problémy řešeného území představil Jan Školník, který na setkání zastupoval Podnikatelský klub Broumovska.

Slovo dostala také současná starostka Meziměstí Eva Mücková, která všechny účastníky seznámila s příklady dobré praxe realizovaných projektů v Meziměstí, včetně významu přeshraniční spolupráce. Diskusi nad krajskými dotacemi včetně Programu obnovy venkova uvedla Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Ladislav Mlejnek z CIRI účastníky seznámil se současným vývojem kraje s akcentem na Broumovsko, s výsledky dotazníkového šetření mezi obcemi, které agentura ve spolupráci s krajem realizovala v květnu 2018, a také s dalšími aktivitami CIRI, kraje i státu související s dotační politikou a regionálním rozvojem.

V rámci setkání se rozpoutala konstruktivní diskuze. Hlavním tématem byly především překážky v rozvoji regionu (např. dostupnost služeb, odchod mladých lidí, pracovní příležitosti, regulativy CHKO Broumovsko), ale i debata o možných řešeních a navrhovaných intervencích.

Prezentace ze setkání najdete zde.

ZDROJ: Ing. Ladislav Mlejnek

Autor: Michal Friček

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Hospodářsky slabé oblasti pdf 10422 kB 15.6.2018
Krajské dotace pro obce pdf 765 kB 15.6.2018
Přeshraniční spolupráce Meziměstí pdf 11300 kB 15.6.2018