Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Královéhradecký kraj se připojil k iniciativě, která chce navýšit příjmy pro obce

Poslední aktualizace: 21. 3. 2016

Královéhradecký kraj vyslovil podporu zákonodárné iniciativě, která má zajistit zvýšení rozpočtového určení daní pro obce, a to se souhlasem krajského zastupitelstva. Autorem iniciativy je sousední Pardubický kraj. Návrh legislativní iniciativy bude dál odeslán k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Legislativní iniciativa, kterou podporuje skrze souhlas krajských zastupitelů i Královéhradecký kraj, navrhuje zvýšit podíl obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 %, a to od 1. ledna 2018. „Tato iniciativa má napravit stav, kdy byl od roku 2012 obcím snížen jejich podíl na celostátním hrubém výnosu DPH. Ve vztahu ke krajům již došlo k určitému dorovnání, avšak vůči obcím existuje ještě jistý dluh. Zákonodárná iniciativa Pardubického kraje představuje racionální způsob, jak danou situaci narovnat. Z hlediska procesního je pak efektivnější, pokud se jako kraj připojíme k již existující iniciativě,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Podíl obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty přitom ještě donedávna činil 20,83 %. V loňském roce byl navýšen na 21,4 %, a to na základě pozměňovacího návrhu horní komory Parlamentu ČR.

Podle návrhu zákonodárné iniciativy by se také do nové podoby zákona měl vrátit motivační prvek, který zajišťuje podíl obcí na výnosu daně z příjmů fyzických osob. Tento prvek odstraňuje s účinností od roku 2017 novela schválená v loňském roce. Iniciativa však usiluje o jeho navrácení. „Pro představu, na základě tohoto motivačního prvku získalo hlavní krajské město Hradec Králové v letech 2012 až 2014 částku 46 milionů korun. I pro další města i obce nejsou tyto příjmy z hlediska rozpočtu zanedbatelnými částkami,“ dodal hejtman Franc.

Autor: Martina Götzová