Královédvorská nemocnice bude mít nové laboratoře

10. 2. 2016 Autor: Martina Götzová

Investice za skoro 29 milionů korun bez DPH čeká Městskou nemocnici ve Dvoře Králové. V nové přístavbě by měl vzniknout prostor pro laboratoře klinické biochemie a hematologie, které jsou dnes umístěny v nevyhovující budově v areálu nemocnice. Původně počítal kraj s cenou zakázky asi 35,5 milionu korun, na které se měl poměrem 10 milionů korun darem podílet podnik JUTA a.s. Díky snížení celkové ceny se bude snižovat i konečná výše daru.

Královédvorská nemocnice bude mít nové laboratoře. Jejich vznik podpoří finančně podnik JUTA a.s.

Vybudování nové přístavby, která bude sloužit jako oddělení klinické biochemie a hematologie, takový je záměr kraje v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem. „Původně jsme měli na výstavbu vyčleněno 35,5 milionu korun, včetně poměrného desetimilionového daru od společnosti JUTA a. s. Díky soutěži se nám podařilo celkovou cenu díla snížit, a to na 28,6 milionů korun. Procentuálně se o to poníží i dar a tyto peníze Jutě vrátíme,“ řekl radní pro oblast investic Josef Dvořák.

V přístavbě budou umístěny laboratoře, zázemí personálu a technické zázemí. Část budovy by mohla také v budoucnu sloužit i dalším účelům. „Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem je sice nejmenším samostatným subjektem z našich krajských nemocnic, ale tato investice je jasným signálem, že její chod utlumovat nehodláme,“ doplnila radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková.

Nový pavilon laboratoří bude částečně zapuštěn do svahu a konstrukčně bude řešen jako železobetonová monolitická stavba. Na zhotovení díla má vítězný uchazeč 10 měsíců od předání stanoviště, přístavba by tak mohla být hotova ještě do konce roku 2016.