Krajští radní diskutovali se starosty Náchodska

31. 5. 2019 Autor: Lukáš Vaníček

Náchod v pátek hostil setkání členů Rady Královéhradeckého kraje, kteří se starosty obcí z regionu diskutovali a řešili témata, jež se jich nejvíce dotýkají. Jednotliví radní seznámili přítomné s aktuálním děním ve svých gescích a poté odpovídali na jejich dotazy.

Dopolední setkání vyplnily především dotazy a následná diskuse. Nejčastějším tématem bylo sucho a s ním spojená kůrovcová kalamita. Proti suchu kraj bojuje různými způsoby: například zvýšil své požadavky na efektivnější hospodaření s dešťovou vodou při přípravě svých investic. Krajští radní na své poslední schůzi schválili poskytnutí finančních prostředků třiceti obcím na rozvoj v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Ze speciálního dotačního programu už také získali odškodnění první majitelé lesa, který zasáhla kůrovcová kalamita.

Starostové s radními dále probírali vesnické prodejny, které Královéhradecký kraj podporuje pomocí dotačního programu. V prvním kole kraj rozdělil 57 žadatelům 2,3 milionu korun. V polovině května letošního roku skončilo přijímání přihlášek do druhého kola.

Debata pokračovala tématy, jako například budoucnost nemocnice v Broumově, investice do náchodské nemocnice či kotlíkové dotace v kraji.

„Byl to maximálně využitý čas a já velice děkuji všem zúčastněným za vřelé pracovní setkání. Vnímám jej jako projev partnerství mezi obcemi a krajem. Mohl jsem si vyslechnout reakce na to, co činí kraj v oblasti dopravy, zdravotnictví, dotační politiky a mnoha dalších. Řešili jsme také velkou aktuální otázku sucha a kůrovce, kdy kraj připravil a připravuje dotační podmínky pro podporu obcí,“ zhodnotil dnešní setkání hejtman Jiří Štěpán.

Fotogalerie