Kraj významně podporuje i profesionální hasiče

11. 2. 2020 Autor: Michal Friček

Během čtyř let poskytl Královéhradecký kraj Hasičskému záchrannému sboru (HZS) Královéhradeckého kraje přes 11 milionů korun na investiční akce. Profesionální hasiči s krajskou podporou nakoupili novou techniku a modernizovali některá svá pracoviště. Nejvíce peněz pomohlo několikaleté rekonstrukci hasičského stadionu v Hradci Králové.

„Královéhradecký kraj patří v rámci České republiky k nejbezpečnějším regionům. Je to především díky výborné práci všech složek integrovaného záchranného systému a jejich příkladné a dlouhodobě upevňované spolupráci. Jako kraj se snažíme našim partnerům vycházet vstříc a v rámci svých možností jim pomáhat s pořizováním moderního vybavení, které slouží k ochraně životů, zdraví a majetku všech našich občanů, a rovněž se zajištěním důstojného zázemí pro službu i výcvik příslušníků IZS,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

V roce 2016 a 2017 uvolnil Královéhradecký kraj celkem tři miliony korun na rekonstrukci stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové. V roce 2016 navíc investoval do modernizace pracoviště krizového štábu Královéhradeckého kraje ve Dvoře Králové nad Labem a do rekonstrukce zpevněných ploch a revizí inženýrských sítí u Centrální požární stanice v Jičíně. Dohromady 1,25 milionu korun.

V roce 2018 poskytl kraj hasičům 3,1 milionu korun na pořízení rychlého zásahového automobilu.

V loňském roce přispěl kraj profesionálním hasičům na investice 2,8 milionu korun. Peníze posloužily na nákup tří vyšetřovacích a jednoho velitelského automobilu, průmyslové pračky zásahových obleků, tří termokamer a sušící skříně na masky. V roce 2019 se kraj podílel také na rekonstrukcích krizového štábu ve Dvoře Králové, tentokrát částkou 1,4 milionu korun.

"Vážíme si spolupráce s Královéhradeckým krajem, která funguje již dlouhodobě. Příspěvky, které nám kraj poskytuje, napomáhají v první řadě ke zlepšení podmínek, zázemí i vybavení pro školení a výcvik hasičů," uvedl ředitel HZS Královéhradeckého kraje brigádní generál František Mencl.

Letos zatím profesionální hasiči požádali kraj o čtyřmilionovou dotaci na další etapu rekonstrukce hradeckého stadionu pro výcvik a požární sport, kterou zastupitelstvo schválilo na lednovém zasedání.