Kraj vypisuje soutěž na dodání informačního systému pro své nemocnice

18. 10. 2017 Autor: Dan Lechmann

Jednotný informační systém a technologie pro jeho provozování – to jsou položky projektu, na jejichž dodání vypíše Královéhradecký kraj veřejnou zakázku. V pondělí o tom rozhodla rada kraje. Na pořízení nového jednotného informačního systému, který bude propojovat všechny krajské nemocnice, kraj získal příslib evropské dotace. Předpokládaná cena činí 64,5 milionu korun včetně DPH.

O realizaci projektu, který zefektivní chod a propojí krajské nemocnice, usiluje vedení kraje již řadu let. Současná softwarová podpora v nemocnicích totiž už v mnohém nevyhovuje požadavkům.

V současné době provozuje každá krajská nemocnice v Královéhradeckém kraji svůj vlastní informační systém. V nemocnicích ve Dvoře Králové nad Labem, Náchodě a Trutnově se jedná o různé typy systémů firmy STAPRO, jičínská nemocnice zase používá jako jedna z mála systém MPA od společnosti ICZ. Tyto informační systémy jsou ale již zastaralé, nemají potřebnou podporu ani neodpovídají současným požadavkům na vedení zdravotnické dokumentace a jejich další údržba je komplikovaná a finančně náročná,“ řekl náměstek hejtmana Aleš Cabicar odpovědný za krajské zdravotnictví. „Naším cílem je zajistit jednotný informační systém pro všechny krajské nemocnice, který zefektivní jejich fungování a umožní například i sdílení dat v rámci regionu i celé České republiky,“ doplnil náměstek Cabicar.

Předpokládaná cena veřejné zakázky je 64,5 milionu korun vč. DPH. Do této částky jsou zahrnuty výdaje na servisní podporu a školení uživatelů – jedná se o 28 milionů korun vč. DPH, které uhradí samy nemocnice. Většinu zbylých nákladů, tj. 33 milionů korun vč. DPH, pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Ze svého rozpočtu doplatí kraj 3,5 milionu korun vč. DPH.

V rámci projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje jsou naplánována celkem tři výběrová řízení. Výběrová řízení budou vypsána jak na dodávku informačního systému včetně zajištění podpory, tak i na dodavatele hardwarové infrastruktury a koncových zařízení, tedy počítačů a tabletů,“ informoval krajský radní pro oblast investic Václav Řehoř.

Prvotní plán zavedení jednotného systému vedl k určení centrálního místa, kam by informace přicházely a zase odcházely. „Vzhledem ke vzdálenostem krajských nemocnic a jejich datové dostupnosti byla myšlenka centralizace z technických důvodů zamítnuta. Později se proto přistoupilo na myšlenku nákupu jednotného informačního systému, který by ale měl své instance v každé nemocnici. K zadávací dokumentaci se vyjadřovali vedoucí IT oddělení ze všech nemocnic, kteří předávali své připomínky i připomínky zdravotnického personálu. Přípravné práce trvaly více než rok a jejich výsledkem je odsouhlasený text výběrového řízení,“ shrnul přípravy projektu Tomáš Sláma, předseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín a člen představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Nemocniční informační systém (NIS) je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů – zpráv, výsledků a objednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují další systémy (např. laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace, jako jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické rezonance apod.). Dále pak systémy pro řízení jednotlivých oblastí (stravovací systémy, řízení centrálních sálů, objednávkové systémy, ekonomický a personální systém apod.).