Kraj podpoří malé knihovny v příštím roce téměř deseti miliony korun

30. 7. 2020 Autor: Jiří Klemt

Radní Královéhradeckého kraje schválili poskytnutí finančních prostředků na zajištění provozu knihoven v regionu. Pokud tento návrh schválí krajští zastupitelé na svém jednání v září, poskytne kraj knihovnám téměř 10 milionů korun.

Na podporu malých knihoven dá kraj v příštím roce téměř 8,5 milionu korun

„Cílem regionálních funkcí knihoven je zajistit dostupnost a rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky, a tím i odstranění nežádoucích rozdílů v úrovni jejich poskytování. Jedná se například o metodickou a praktickou pomoc menším knihovnám, nákup knih do výměnných fondů či pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů. Síť knihoven je zcela unikátní a v současné době tato zařízení, která jsou v téměř každé obci, dostávají nový rozměr. Stávají se kulturními, vzdělávacími centry s možností setkávání. Podpora kraje přispívá k propojování, předávání zkušeností a rozvoji nových aktivit knihoven,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Martina Berdychová.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plní část regionálních funkcí sama, část přenáší prostřednictvím smluv na takzvané pověřené knihovny v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a v Kostelci nad Orlicí.

Od roku 2005 se regionální funkce knihoven hradí z krajského rozpočtu. Pro příští rok je finanční podpora stejná jako letos.

Kraj podpoří malé knihovny v příštím roce téměř deseti miliony korun