Kraj bude více hlídat stav svých mostů. Dá na ně víc peněz a zlepší práci s daty

21. 3. 2018 Autor: Michal Friček

Kraj navýší prostředky na provádění diagnostického průzkumu stavu mostů i na jejich stavební a nestavební údržbu. Pokračovat se bude i v celkových rekonstrukcích, kterých má být letos 12.

Běžné prohlídky provádějí pracovníci Správy silnic Královéhradeckého kraje na všech mostech, vloni jich uskutečnili 1255.

Mimo jiné bylo provedeno i 195 hlavních prohlídek. Jejich počet má letos stoupnout na 253. Z těchto prohlídek v uplynulých letech vyplynula potřeba provést diagnostický průzkum či statický výpočet zatížitelnosti u 164 mostů.

„Diagnostické průzkumy nebyly v minulosti z finančních důvodů prováděny v takovém rozsahu, jak bychom si představovali. Docházelo k nim převážně v souvislosti s přípravou rekonstrukcí. To chceme nyní změnit. Objem finančních prostředků na diagnostiku proto ze současného půl milionu korun ročně ztrojnásobíme,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Na dvojnásobek – tedy až na 30 milionů korun - budou navýšeny prostředky na nestavební a stavební údržbu mostů, což zahrnuje například čištění všech částí mostů, odstraňování nánosů a uchycené vegetace, vysprávky vozovky, chodníků a dlažby svahů, spárování zdiva a oprava povrchů, nátěry či výměna zábradlí, dotahování závlaček, šroubových a svorníkových spojů a množství dalších úkonů.

Komplexnější informace o stavu mostů budou využity i při plánování rekonstrukcí mostních objektů, kterých by mělo být okolo deseti ročně. Letos kraj opraví mosty v Lanžově, Meziměstí, Jetřichově, Šárovcově Lhotě, Novém Městě nad Metují, Černé Skále, Machově, Svinarech a po dvou mostech v Pamětníku a ve Vysoké Srbské. Oba mosty v Pamětníku na Chlumecku a most v hradeckých Svinarech přitom patří do kategorie mostů v havarijním stavu. V různých fázích investiční přípravy je celkem 72 mostů.

Podle klasifikační škály I – VII jsou však v havarijním stavu pouze čtyři mosty v kraji. Z celkového počtu 872 mostů je okolo deseti procent v kategorii V, VI a VII (tedy v kategorii špatný, velmi špatný a havarijní).

„Zejména u mostů s hodnocením šest a sedm je již nezbytné podniknout nějaké opatření, v krajním případě most uzavřít, jako se tomu stalo ve Svinarech, dočasně také v Krňovicích a zcela nedávno na Luisině Údolí v Orlických horách. Těmto situacím ale chceme předcházet a já věřím, že díky novému přístupu se nám to bude dařit,“ dodává náměstek Martin Červíček.

Ve vlastnictví Královéhradeckého kraje je celkem 872 mostů, z nichž 305 se nachází na silnicích II. třídy a 567 na silnicích III. třídy. Nejvíce mostů se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou (199), nejméně na Hradecku (150). Správu mostních objektů zajišťuje Správa silnic Královéhradeckého kraje, o. p., jejich údržbu provádí akciová společnost Údržba silnic Královéhradeckého kraje.