Kraj a město jsou proti zpoplatnění obchvatu Hradce Králové

3. 11. 2017 Autor: Michal Friček

Kraj a město ve společném prohlášení žádají o vyjmutí úseku dálnice D11 Osičky – Hradec Králové a dálnice D35 Sedlice – Opatovice nad Labem ze systému časového zpoplatnění. Hejtman Jiří Štěpán a primátor Zdeněk Fink se proto obrátili s požadavkem o přehodnocení stanoviska na Ministerstvo dopravy ČR.

Uvedené části dálnic tvoří jihozápadní obchvat města a jejich zpoplatněním by tranzitující vozidla, která nemají kupón časového zpoplatnění a tomuto druhu zpoplatnění podléhají, musela pro dané směry využít komunikací na území města Hradec Králové.

Především kvůli nedokončené dálnici D35 z Opatovic nad Labem je veškerá tranzitní doprava vedena přes Hradec Králové, jehož komunikační okružní systém přestává intenzitě provozu motorových vozidel postačovat. Společnou snahou samospráv je tedy jakékoliv vymístění tranzitní dopravy. Toto řešení by přispělo ke snadnějšímu a rychlejšímu průjezdu vozidel, především vozidel městské hromadné dopravy a vozidel záchranného systému. A také ke zvýšení kvality života obyvatel žijících podél komunikací, po kterých je vedena tranzitní doprava.

TEXT: Tereza Jílková