Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet

11. 6. 2018 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj i v tomto roce vyhlašuje pro žáky základních a středních škol soutěž v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Školy s nejvyšším počtem úspěšných absolventů soutěžního kvízu budou oceněny finančním darem.

Projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI) ročně seznámí se zásadami bezpečného internetu přes 25 000 dětí ze všech regionů České republiky. Ukazuje se, že největším rizikem v chování dětí na internetu je sdílení osobních údajů a fotografií.

„Účelem projektu je upozorňovat na nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů, chytrých telefonů a tato nebezpečí minimalizovat. Projekt považuji za účinnou podporu prevence proti kybernetické kriminalitě namířené na děti a mládež. Proto jsem oslovil ředitele škol a požádal o aktivní propagaci a zapojení škol do soutěže,“ říká hejtman kraje Jiří Štěpán.

Projekt KPBI je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR a tento rok probíhá již pátý ročník žákovské soutěže. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky také připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost. Také jsou natočeny i krátké videospoty pro seniory na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu.