Kotlíkové dotace: Výzva k účasti na testování elektronického systému podávání žádostí

21. 4. 2017 Autor: Martina Götzová

Podávání žádostí o kotlíkové dotace běží v Královéhradeckém kraji už od začátku první výzvy v roce 2016 bez zbytečných front a dlouhého nocování před úřadem – žádosti se podávají elektronicky. Stejně tomu bude i při nejbližším sběru, který odstartuje už 2. května 2017 příjmem žádostí o kotlíkové dotace na obnovitelné zdroje energie. Dnes, v pátek 21. dubna od 18:00 do 19:30 hodin pak proběhne testování elektronického systému podávání žádostí, kde si mohou zájemci o dotaci ověřit funkčnost systému.

Královéhradecký kraj byl vůbec prvním z regionů, který elektronické podávání žádostí o kotlíkové dotace zavedl. „Lidé mohou podat žádost pohodlně z domova a nemusí tak nocovat před krajským úřadem a čekat dlouhé fronty, někdy marně. Takový způsob už neodpovídá systému 21. století. Pokud má někdo problémy s internetovým připojením nebo například někdo starší nemá internet, může si domluvit se zaměstnanci úřadu pomoc při podání žádosti nebo registraci přímo na počítači na krajském úřadu,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

V pátek 21. 4. 2017 bude od 18:00 do 19:30 zpřístupněn odkaz na internetové stránce http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/registrace/, kde si zájemci budou moci ověřit funkčnost systému přijímání Žádostí o zápis do Pořadníku žadatelů.

Pokud je účastník testu přihlášen v aplikaci DOTIS, je třeba se před testováním odhlásit.

Výsledek testu bude v pondělí 24. 4. 2017 zveřejněn v aktualitách Kotlíkových dotací.

Upozorňujeme, že jde pouze o test a jeho výsledek nemá žádný vliv na samotný proces příjmu ostrých žádostí, který proběhne v souladu s výzvou až ve dnech 2., 3. -5. května!!! Test slouží pouze k optimalizaci systému ze strany správce DOTIS a zároveň jako cvičná verze pro potenciální žadatele.

Formulář Žádosti o zápis do Pořadníku žadatelů bude na výše uvedené adrese poté k dispozici i v průběhu celého víkendu, nebude však již prováděn automatický zápis do testovací verze Pořadníku. Žadatelé si však budou moci vyzkoušet správné vyplnění přihlašovacích údajů a funkčnost své stávající registrace uživatelského účtu v DOTIS. V souvislosti s tím vyzýváme též potenciální žadatele, kteří ještě neprovedli registraci či kontrolu svého účtu v DOTIS, aby tak neprodleně učinili. V době zahájení příjmu žádostí 2. 5. 2017 již nebude možné registraci provést!

Připomínáme, že v rámci ostré verze bude žadatelům, kteří se úspěšně zapíší do elektronického Pořadníku žadatelů dne 2. 5. 2017, umožněno od následujícího dne vyplnit kompletní elektronickou žádost. Do elektronické žádosti bude automaticky doplněno jméno a příjmení vlastníka účtu, proto je třeba ověřit, že žadatel má skutečně registrován účet na své jméno.

Žádáme všechny účastníky testování, aby své případné připomínky k funkčnosti systému zaslali nejpozději do pondělí 24. 4. 2017 do 24:00 hod. na adresu technické podpory.

V případě potřeby, prosím, kontaktujte pracovníky oddělení evropských grantů – viz Kontakty.